บริจาคผ่านมูลนิธิ

สุขภาพ / ทุนการศึกษา / ซะกาต / การศึกษา / สังคมสงเคราะห์

ช่องทางการบริจาค

บริจาคตามความสามารถ หากต้องการใบเสร็จจากมูลนิธิฯ ติดต่อ ssmmuslimthai@gmail.com

QR Code ธนาคาร ชื่อบัญชีและวัตถุประสงค์ เลขบัญชี
มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย
สำหรับ : บริหารจัดการ และเดินหน้ากิจกรรมภายใต้วัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ
587-1-14262-1
ทุนการศึกษา
สำหรับ : ให้ทุนการศึกษาเด็กยากจนแบบต่อเนื่อง อ่านต่อ ทุนการศึกษา สสม.
109-1-03034-0
ทุนการศึกษา สสม.
สำหรับ : ให้ทุนการศึกษาเด็กยากจนแบบต่อเนื่อง อ่านต่อ ทุนการศึกษา สสม.
403-687420-1
ร่วมสร้างบ้าน สสม.
สำหรับ : ปรับปรุงและบริหารจัดการอาคารศูนย์เรียนรู้ สสม.
402-741990-9
สสม.ช่วยผู้ประสบภัย
สำหรับ : เมื่อเกิดภัยธรรมชาติหรือภัยต่างๆ
402-741916-1
วารสารสุขสาระ
สำหรับ : สมทบทุนจัดพิมพ์และจัดการวารสารสุขภาพแจกฟรีของมูลนิธิฯ
403-514520-1

มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย

ร่วมสร้างสังคมปลอดบุหรี่