สสม. มอบทุนการศึกษา เขตภาคเหนือ

มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย (สสม.) มอบทุนการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา แก่นักเรียนยากจนในเขตภาคเหนือ

ศูนย์กิจกรรมภาคเหนือ มูลนิธิมูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย (สสม.) มอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีนาวาอากาศโทสมคิด  ลัทธิศักดิ์ กรรมการมูลนิธิฯ และที่ปรึกษาโครงการฯ เป็นผู้แทนมอบทุนการศึกษาแก่  นายซอลาฮุดดีน ช่วยการ นักศึกษาชั้นปวช.3 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ สาขาสถาปัตยกรรม และนางสาวบุศริน ง๊ะสมัน นักศึกษาชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเทคนิคการแพทย์ สาขารังษีเทคนิค


แก้ไขล่าสุด : 2 ก.พ. 2562, เวลา 20:34


ประกาศอื่นๆ

มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย

ร่วมสร้างสังคมปลอดบุหรี่