image detail
การขับเคลื่อนพัฒนาชุมชนปลอดยาสูบนั้น ค่อยเป็นค่อยไป ที่สำคัญจะต้องทำอย่างต่อเนื่อง

วันที่ 16 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา ทีมงานโครงการลดการพึ่งพิงยาสูบ นำโดยนายไฟซอล สะเหล็ม จัดกิจกรรม "แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สู่การพัฒนา" ณ อาคารเอนประสงค์ บ้านเพนียด ม.4 ต.แค อ.จะนะ จ.สงขลา มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 77 คน กิจกรรมในวันดังกล่าว มุ่งเน้นร่วมหาแนวทางในการขับเคลื่อนพัฒนาชุมชนสู่การสร้างเป็นชุมชนต้นแบบ ลดการพึ่งพิงยาสูบ โดยมีผู้นำศาสนาและผู้นำชุมชนเป็นแกนนำหลัก ซึ่งการให้ความสำคัญกับ...

วันที่ 16 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา ทีมงานโครงการลดการพึ่งพิงยาสูบ นำโดยนายไฟซอล สะเหล็ม จัดกิจกรรม "แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สู่การพัฒนา" ณ อาคารเอนประสงค์ บ้านเพนียด ม.4 ต.แค อ.จะนะ จ.สงขลา มีผู้เข...

กิจกรรม สสม. 2019-08-21 15:52:48
ป๊ะจ๋า!.. ป๊ะสูบบุหรี่/ใบจาก ป๊ะไม่สงสารตัวป๊ะเองและคนในครอบครัวบ้างหรือ ?

วันที่ 15 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา ทีมงานโครงการลดการพึ่งพิงยาสูบ นำโดยนายไฟซอล สะเหล็ม ได้จัดกิจกรรม "เยาวชนรุ่นใหม่ เข้าใจแล้วเข้าถึงข้อมูลพิษภัยของการพึ่งพิงยาสูบ"  ณ อาคารห้องประชุมโรงเรียนบ้านผังปาล์ม3 หมู่ที่ 2 ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล  กิจกรรมในวันดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 29 คน โดยมีนายวัฒนา บิลังโหลด ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.ปาล์มพัฒน...

วันที่ 15 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา ทีมงานโครงการลดการพึ่งพิงยาสูบ นำโดยนายไฟซอล สะเหล็ม ได้จัดกิจกรรม "เยาวชนรุ่นใหม่ เข้าใจแล้วเข้าถึงข้อมูลพิษภัยของการพึ่งพิงยาสูบ"  ณ อาคารห้องประ...

กิจกรรม สสม. 2019-08-21 15:06:26
สุราไม่ใช่เพื่อนสนิท

ความเชื่อของสังคมไทยที่ฝังรากลึกเป็นเวลานานว่า การดื่มสุราเป็นเรื่องของการเข้าสังคม เป็นเรื่องของคนทันสมัย หลายคนหลงผิดคิดว่าสุราเป็นมิตร จึงผูกไมตรีกันเป็นเวลานาน จนที่สุดสุราก็เข้ามาครอบงำ มีตัวอย่างจากนักร้องดังที่ต้องจบสิ้นอนาคตเพราะสุรา ‘เอมี ไวน์เฮาส์’ ศิลปินวัย 27 ปี เจ้าของรางวัลแกรมมี่ที่มีชื่อเสียงจากเพลงฮิต อย่าง รีแฮบ ติดสุรา และพยายามต่อสู้มาตลอด นับแต่เธอมีชื่อเสี...

ความเชื่อของสังคมไทยที่ฝังรากลึกเป็นเวลานานว่า การดื่มสุราเป็นเรื่องของการเข้าสังคม เป็นเรื่องของคนทันสมัย หลายคนหลงผิดคิดว่าสุราเป็นมิตร จึงผูกไมตรีกันเป็นเวลานาน จนที่สุดสุราก็เข้ามาครอบงำ มีตัวอย่า...

บทความสุขสาระ 2019-08-21 09:06:24
ภาวะตะกั่วเป็นพิษ

ภาวะตะกั่วเป็นพิษ ตะกั่ว เป็นโลหะหนักที่มีลักษณะอ่อนทำให้หลอมเหลวได้ง่าย และสามารถพิมพ์แบบออกมาเป็นรูปร่างต่างๆ ได้ดี จึงมีการนำตะกั่วมาใช้ประโยชน์กันอย่างหลากหลายตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบัน ภาวะตะกั่วเป็นพิษเป็นโรคที่พบได้บ่อยในประเทศไทย อาการของตะกั่วเป็นพิษเป็นอาการที่เกิดขึ้นกับอวัยวะหลายระบบ และคล้ายกับอาการของโรคอื่นๆ ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้เกิดการวินิจฉัยผิดพลาดได้ ตะกั่วเป็นสารที่พบปนเ...

ภาวะตะกั่วเป็นพิษ ตะกั่ว เป็นโลหะหนักที่มีลักษณะอ่อนทำให้หลอมเหลวได้ง่าย และสามารถพิมพ์แบบออกมาเป็นรูปร่างต่างๆ ได้ดี จึงมีการนำตะกั่วมาใช้ประโยชน์กันอย่างหลากหลายตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบัน ภาวะ...

บทความสุขสาระ 2019-08-12 23:43:47
สัญจรโรงเรียนพาเลิกบุหรี่โรงเรียนสวนรัฐวิทยา

อยู่ต่อเลยได้ไหม...น้องบอกมา วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา ทางทีมงานโครงการสัญจรโรงเรียนพาเลิกบุหรี่ นำโดยนายอนนต์  ตุหาย ได้ลงจัดกิจกรรมสัญจรโรงเรียนสวนรัฐวิทยา แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ ในวันนี้มีเด็กนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน  130 คน (ป.6 จำนวน 62 คน และม.1 จำนวน 68 คน) โดยทางโรงเรียนอยากให้นักเรียนระดับมัธยมเข้าร่วมกิจกรรมด้วย  ทั้งนี้ทางทีมงานไ...

อยู่ต่อเลยได้ไหม...น้องบอกมา วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา ทางทีมงานโครงการสัญจรโรงเรียนพาเลิกบุหรี่ นำโดยนายอนนต์  ตุหาย ได้ลงจัดกิจกรรมสัญจรโรงเรียนสวนรัฐวิทยา แขวงสวนหลวง เขตสวน...

กิจกรรม สสม. 2019-08-07 15:14:19
สัญจรโรงเรียนพาเลิกบุหรี่โรงเรียนบ้านครัววิทยา

ฮั่นแน่...ของดีมันต้องจัด วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา ทางทีมงานโครงการสัญจรโรงเรียนพาเลิกบุหรี่ นำโดยนายอนนต์  ตุหาย ได้ลงจัดกิจกรรมสัญจรโรงเรียนบ้านครัววิทยา  จ.กรุงเทพมหานคร ในวันนี้มีเด็กนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 48 คน (ป.4-ป.6) ทีมงานได้เตรียมกิจกรรมสนุกๆ ในการรณรงค์การเลิกบุหรี่ตลอดทั้งวัน โดยเฉพาะกิจกรรมเกมคำหลัง ที่สร้างเสียงหัวเราะ ความสุขสนุกสนานพร...

ฮั่นแน่...ของดีมันต้องจัด วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา ทางทีมงานโครงการสัญจรโรงเรียนพาเลิกบุหรี่ นำโดยนายอนนต์  ตุหาย ได้ลงจัดกิจกรรมสัญจรโรงเรียนบ้านครัววิทยา  จ.กรุงเทพมหาน...

กิจกรรม สสม. 2019-08-07 14:52:41
สัญจรโรงเรียนพาเลิกบุหรี่โรงเรียนคลองสองต้นนุ่น

เลิกสูบบุหรี่...เพื่อคนในครอบครัว วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา ทางทีมงานโครงการสัญจรโรงเรียนพาเลิกบุหรี่ นำโดยนายอนนต์  ตุหาย ได้ลงจัดกิจกรรมสัญจรโรงเรียนคลองสองต้นนุ่น ร่มเกล้าซอย 6 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ ในวันนี้มีเด็กนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 57 คน (ป.5) ทีมงานได้เตรียมกิจกรรมสนุกๆ เกี่ยวกับการรณรงค์การเลิกบุหรี่ตลอดทั้งวัน โดยเฉพาะกิจกรรมเกมลูกคู่พาเ...

เลิกสูบบุหรี่...เพื่อคนในครอบครัว วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา ทางทีมงานโครงการสัญจรโรงเรียนพาเลิกบุหรี่ นำโดยนายอนนต์  ตุหาย ได้ลงจัดกิจกรรมสัญจรโรงเรียนคลองสองต้นนุ่น ร่มเกล้าซอ...

กิจกรรม สสม. 2019-08-07 14:08:37
สัญจรโรงเรียนพาเลิกบุหรี่โรงเรียนสุเหร่าหัวหมากน้อย

ถ้าจะเริ่ม...ต้องมีก้าวแรกเสมอ วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา ทางทีมงานโครงการสัญจรโรงเรียนพาเลิกบุหรี่ นำโดยนายอนนต์  ตุหาย ได้ลงจัดกิจกรรมสัญจรโรงเรียนสุเหร่าหัวหมากน้อย แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ ในวันนี้มีเด็กนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 61 คน (ป.4) ทีมงานได้เตรียมกิจกรรมสนุกๆ เกี่ยวกับการรณรงค์การเลิกบุหรี่ตลอดทั้งวัน โดยเฉพาะกิจกรรมเกมลูกคู่พาเลิกบุหรี่&nbs...

ถ้าจะเริ่ม...ต้องมีก้าวแรกเสมอ วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา ทางทีมงานโครงการสัญจรโรงเรียนพาเลิกบุหรี่ นำโดยนายอนนต์  ตุหาย ได้ลงจัดกิจกรรมสัญจรโรงเรียนสุเหร่าหัวหมากน้อย แขวงหัวหม...

กิจกรรม สสม. 2019-08-07 12:20:04
บทความทั้งหมด : 333 จำนวน : 42 หน้า

มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย

ร่วมสร้างสังคมปลอดบุหรี่