...
image detail
เป็นปลื้ม เครือข่ายจากชุมชนบ้านแคเหนือ เยี่ยม สสม. ณ สำนักงานศูนย์กิจกรรมภาคใต้ตอนล่าง

เป็นปลื้ม เครือข่ายจากชุมชนบ้านแคเหนือ  เยี่ยม สสม. ณ สำนักงานศูนย์กิจกรรมภาคใต้ตอนล่าง เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2565 เวลา 10.30 น. เครือข่ายจากชุมชนบ้านแคเหนือ อ.จะนะ จ.สงขลา เดินทางมาเยี่ยมทีมงาน สสม. ที่สำนักงานศูนย์กิจกรรมภาคใต้ตอนล่าง หลังจากที่ได้ร่วมงานรณรงค์เลิกบุหรี่บ้านละคนและลดการพึ่งพิงยาสูบมาระยะหนึ่ง วันนี้ทีมงาน สสม.รู้สึกดีใจและประทับใจที่เครือข่ายมาเยี่ยมทีมงาน สสม.ถึงท...

เป็นปลื้ม เครือข่ายจากชุมชนบ้านแคเหนือ  เยี่ยม สสม. ณ สำนักงานศูนย์กิจกรรมภาคใต้ตอนล่าง เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2565 เวลา 10.30 น. เครือข่ายจากชุมชนบ้านแคเหนือ อ.จะนะ จ.สงขลา เดินทางมาเยี่ยมทีมง...

กิจกรรม สสม. 2022-01-24 14:42:52
สสม. มอบโล่เชิดชูเกียรติ 16 ชุมชนปลอดใบยาสูบ หวังเป็นต้นแบบชุมชนปลอดยาสูบทั้งระบบ

#กว่าจะถึงวันนี้ไม่ใช่เรื่องง่าย #รวมพลคนเลิกปลูกใบยาสูบ ศ.ดร.อิศรา ศานติศาสน์ประธาน มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย (สสม.) เป็นประธานกล่าวเปิดงานพร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ครอบครัวปลอดภัย ชุมชนสดใส ไร้ใบยาสูบ โครงการลดการพึ่งพิงยาสูบ ประกอบไปด้วย รางวัลชุมชนต้นแบบเลิกปลูกยาสูบ 100% รางวัลแกนนำดีเด่น บุคคลดีเด่นด้านเลิกปลูกยาสูบ ให้กับแกนนำชุมชนที่ร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมลดการพึ่งพิงยาสูบ...

#กว่าจะถึงวันนี้ไม่ใช่เรื่องง่าย #รวมพลคนเลิกปลูกใบยาสูบ ศ.ดร.อิศรา ศานติศาสน์ประธาน มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย (สสม.) เป็นประธานกล่าวเปิดงานพร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ครอบครัวปลอดภัย ชุมชนสดใส ไ...

กิจกรรม สสม. 2022-01-03 11:10:10
ดร.อิศรา สอนเรื่อง Ex post กับ Ex ante analysis พร้อมยกตัวอย่างปัญหาภาษีบุหรี่

เช้านี้ วันที่ 14 กันยายน 2564 ศาสตราจารย์ ดร.อิศรา ศานติศาสน์ ประธานมูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย (สสม.) ได้โพสต์เฟสบุ๊คส่วนตัว Isra Sarntisart เขียนเรื่อง Ex post กับ Ex ante analysis ไว้อย่างน่าสนใจ  มีการกดแชร์เป็นจำนวนมาก แอดมินขอยกบทความทั้งหมดมาลงในเว็บ ดังนี้... ...คราวนี้ ผมขอกล่าวถึงคำภาษาลาตินสองคำ คือ Ex post กับ Ex ante ซึ่งมีการใช้สองคำนี้ในหลายสาขาวิชา ...

เช้านี้ วันที่ 14 กันยายน 2564 ศาสตราจารย์ ดร.อิศรา ศานติศาสน์ ประธานมูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย (สสม.) ได้โพสต์เฟสบุ๊คส่วนตัว Isra Sarntisart เขียนเรื่อง Ex post กับ Ex ante analysis ไว...

ข่าวสุขภาพ 2021-09-14 10:44:20
โควิดเป็นเหตุ จึงบังเกิดถุงยังชีพ เลิกบุหรี่เริ่มที่บ้าน

โควิดเป็นเหตุ จึงบังเกิดถุงยังชีพ เลิกบุหรี่เริ่มที่บ้าน ตลอดช่วงเวลาระหว่างเดือน มิถุนายน – กรกฎาคม 2564 ทางเครือข่ายโครงการเลิกบุหรี่เริ่มที่บ้าน ได้ดำเนินกิจกรรมเป็นระยะ แต่เนื่องมาจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ในทุกพื้นที่ ทำให้การจัดกิจกรรมกลุ่มเป็นเรื่องที่ค่อนค้างเสี่ยง ดังนั้นทีมอาสาสมัครพาเลิกบุหรี่จึงใช้วิธีการเยี่ยมเยียนบ้านกลุ่มเป้าหมายเป็นระยะ โดยการปฏิบัติตามคำแนะนำและข...

โควิดเป็นเหตุ จึงบังเกิดถุงยังชีพ เลิกบุหรี่เริ่มที่บ้าน ตลอดช่วงเวลาระหว่างเดือน มิถุนายน – กรกฎาคม 2564 ทางเครือข่ายโครงการเลิกบุหรี่เริ่มที่บ้าน ได้ดำเนินกิจกรรมเป็นระยะ แต่เนื่องมาจากสถาน...

กิจกรรม สสม. 2021-08-17 15:53:50
อาสาสมัครพาเลิกบุหรี่ให้ความรู้ การแพร่กระจายของเชื้อโควิดจากบุหรี่

ช่วงระหว่างเดือน มิถุนายน – กรกฎาคม 2564 เครือข่ายในพื้นที่ยังคงดำเนินกิจกรรมรณรงค์เป็นระยะ ถึงแม้ว่าโรคโควิด-19 ระบาดในทุกพื้นที่ แต่ทีมอาสาสมัครพาเลิกบุหรี่ยังคงเยี่ยมเยียนบ้านกลุ่มเป้าหมายเป็นระยะ ทั้งนี้พยายามระวังและปฎิบัติตามเงื่อนไขของกระทรวงสาธารณสุข และให้มีการเว้นระยะห่างในการลงพื้นที่มากขึ้น ป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการแพร่เชื้อให้มากที่สุด นอกจากนี้ทีมอาสาสมัครพาเลิกบุหรี่ยังคงให้คว...

ช่วงระหว่างเดือน มิถุนายน – กรกฎาคม 2564 เครือข่ายในพื้นที่ยังคงดำเนินกิจกรรมรณรงค์เป็นระยะ ถึงแม้ว่าโรคโควิด-19 ระบาดในทุกพื้นที่ แต่ทีมอาสาสมัครพาเลิกบุหรี่ยังคงเยี่ยมเยียนบ้านกลุ่มเป้าหมายเป็...

กิจกรรม สสม. 2021-08-16 14:30:54
ว่าด้วยเศรษฐศาสตร์ของความอิจฉา ที่มีทั้งเชิงสร้างสรรและทำลาย

#เศรษฐศาสตร์ของความอิจฉา สมัยเรียนปริญญาเอกเมื่อหลายปีหรือหลายทศวรรษมาแล้ว มีอาจารย์ชาวออสเตรเลียนเชื้อสายเวียตนามท่านหนึ่งพูดถึงสาขาย่อยสาขาหนึ่งทางเศรษฐศาสตร์ ที่แปลเป็นไทยได้ว่า เศรษฐศาสตร์ของความอิจฉา ผมก็ได้แต่ทึ่งในหัวข้อที่แหวกแนวและเก็บเรื่องนี้ไว้ในความทรงจำมาโดยตลอด โดยไม่ได้ผลิตผลงานวิชาการเกี่ยวกับเรื่องนี้แม้แต่ชิ้นเดียว ผ่านไปสามสิบกว่าปีจึงมีโอกาสได้คิดและเขียนบทความวิชาการเกี...

#เศรษฐศาสตร์ของความอิจฉา สมัยเรียนปริญญาเอกเมื่อหลายปีหรือหลายทศวรรษมาแล้ว มีอาจารย์ชาวออสเตรเลียนเชื้อสายเวียตนามท่านหนึ่งพูดถึงสาขาย่อยสาขาหนึ่งทางเศรษฐศาสตร์ ที่แปลเป็นไทยได้ว่า เศรษฐศาสตร์ของคว...

ข่าวสุขภาพ 2021-08-13 14:13:42
สสม.มอบชุดอุปกรณ์ป้องกันทางการเเพทย์ สนับสนุนภารกิจป้องกันโควิด-19

  วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 ณ  ศูนย์เรียนรู้ สสม. ร่มเกล้า ซ.6 เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ นายอิมรอน ดินอะ เจ้าหน้าที่มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย (สสม.) มอบชุดอุปกรณ์ป้องกันทางการแพทย์ (ป้องโควิด-19)   ชุดppe จำนวน 150 ชุด  ถุงมือยาง จำนวน 200 ชุด ให้กับอิหม่ามวุฒิ นาฮิม อิหม่ามประจำมัสยิดยามีอุลค็อยรียะห์ (สุเหร่ากองอาสาจาม) บ้านครัว เขตราชเทวี กรุงเทพฯ เพื่อสนับสนุ...

  วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 ณ  ศูนย์เรียนรู้ สสม. ร่มเกล้า ซ.6 เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ นายอิมรอน ดินอะ เจ้าหน้าที่มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย (สสม.) มอบชุดอุปกรณ์ป้องกันทางการแพทย์ (ป้องโควิด-1...

กิจกรรม สสม. 2021-07-09 14:27:00
ติดตามข้อมูลอัปเดทการฉีดวัคซีนของประเทศไทย

ลิงค์แรกเป็นฐานข้อมูลการฉีดวัคซีนทางการของไทย โดยกระทรวงสาธารณสุข กดที่ลิงค์นี้ กดเข้าไปที่หน้า Vaccination  จะเห็นได้ว่าลิงค์นี้เป็นลิงค์ทางการ ใช้อ้างอิงได้ ประกอบด้วยข้อมูลจำนวนมาก สามารถเลือกดูเป็นรายจังหวัดได้ ใช้ตัวเลขและคำศัพท์เฉพาะทางเป็นส่วนมาก อาจจะเข้าใจยากโดยเฉพาะระดับชาวบ้านทั่วไป แอดมินจึงแนะนำอีกลิงค์ ที่ดึงข้อมูลจากลิงค์ทางการไปประมวลผลและนำเสนอออกมาในรูปแ...

ลิงค์แรกเป็นฐานข้อมูลการฉีดวัคซีนทางการของไทย โดยกระทรวงสาธารณสุข กดที่ลิงค์นี้ กดเข้าไปที่หน้า Vaccination  จะเห็นได้ว่าลิงค์นี้เป็นลิงค์ทางการ ใช้อ้างอิงได้ ประกอบด้วยข้อมูลจำนวน...

ข่าวสุขภาพ 2021-06-14 15:17:39
พบ : 465 เรื่อง , แสดงผล : 59 หน้า

มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย

ร่วมสร้างสังคมปลอดบุหรี่