image detail
สื่อสองโลกต้านบุหรี่ Ep.07 สังคมมุสลิมกับเงินที่เสียให้กับบุหรี่

Healthy Design by Non Ep.07 สังคมมุสลิมกับเงินที่เสียให้กับบุหรี่ วันนี้นนท์ นอน น้อย จะมาไขความกระจ่างเกี่ยวกับบุหรี่ในสังคมมุสลิม ซึ่งมีผลงานวิจัยได้ออกมาบอกว่า ภาคใต้เป็นภาคที่สูบบุหรี่มากที่สุด จึงทำให้นนท์ นอน น้อย มีความอยากรู้ว่าเงินที่เราเสียไปให้กับบุหรี่นั้นมีมากน้อยเพียงใด และสามารถนำไปทำอะไรได้บ้างหากคิดถึงเงินที่เสียไปให้กับบุหรี่ ทางเรามีของรางวัลแจกในช่วงท้ายคลิป อย่าล...

Healthy Design by Non Ep.07 สังคมมุสลิมกับเงินที่เสียให้กับบุหรี่ วันนี้นนท์ นอน น้อย จะมาไขความกระจ่างเกี่ยวกับบุหรี่ในสังคมมุสลิม ซึ่งมีผลงานวิจัยได้ออกมาบอกว่า ภาคใต้เป็นภาคที่สูบบุหรี่มากท...

กิจกรรม สสม. 2021-01-19 11:10:43
สื่อสองโลกต้านบุหรี่ EP.06 ศิลปะบำบัด (ฅน ศาสน์ ศิลป์)

Healthy Design by Non Ep.06 ศิลปะบำบัด (ฅน ศาสน์ ศิลป์) วันนี้นนท์ นอน น้อย มาทำรายการ Healthy Design by Non ณ บ้านป่าขี้เหล็ก อ.นาทวี จ.สงขลา ศิลปะ คือสิ่งที่สวยงาม และเป็นศาสตร์อีกแขนงหนึ่งที่สามารถบำบัดผู้คนให้มีความสุขได้ (เมื่อมีความสุข ก็จะทำให้สุขภาพดี) และที่นี่คือ ฅน ศาสน์ ศิลป์ จะทำให้คนมีความสุขอย่างไรนั้น ต้องไปรับชมในคลิปนี้นะครับทุกคน ทางทีมงานต้องขอบคุณ อิหม่ามซอแ...

Healthy Design by Non Ep.06 ศิลปะบำบัด (ฅน ศาสน์ ศิลป์) วันนี้นนท์ นอน น้อย มาทำรายการ Healthy Design by Non ณ บ้านป่าขี้เหล็ก อ.นาทวี จ.สงขลา ศิลปะ คือสิ่งที่สวยงาม และเป็นศาสตร์อีกแขนงหนึ่งที่...

กิจกรรม สสม. 2021-01-04 11:21:20
ขอเพียงแค่ "เลิกบุหรี่บ้านละคน" จะทำให้ลดจำนวนผู้เสียชีวิตจากบุหรี่ได้อย่างมหาศาล

โครงการสื่อสองโลกต้านบุหรี่มี Project พิเศษ "เลิกบุหรี่บ้านละคน" ให้กับคนทั่วทั้งประเทศไทย ขอเพียงแค่ #เลิกบุหรี่บ้านละคน เพราะบุหรี่ คือ จุดเริ่มต้นของยาเสพติดทั้งหมด คือภัยเงียบของสังคม ทุกคนทราบหรือไม่ว่า ในปัจจุบันมีคนเสียชีวิตด้วยบุหรี่ใน 1 ปี มากกว่า 50,000 คน หากทุกคนช่วยกันให้คนเลิกบุหรี่ครอบครัวละ 1 คน จะทำให้ทั้งประเทศไทยลดจำนวนผู้เสียชีวิตจากบุหรี่ ได้...

โครงการสื่อสองโลกต้านบุหรี่มี Project พิเศษ "เลิกบุหรี่บ้านละคน" ให้กับคนทั่วทั้งประเทศไทย ขอเพียงแค่ #เลิกบุหรี่บ้านละคน เพราะบุหรี่ คือ จุดเริ่มต้นของยาเสพติดทั้งหมด คือภัยเ...

กิจกรรม สสม. 2020-12-30 12:41:42
สื่อสองโลกต้านบุหรี่ EP.05 เลิกบุหรี่เริ่มที่บ้าน

วันนี้ทางรายการ Healthy Design by Non ช่อง นนท์นอนน้อย Channel มาถ่ายทำ EP.05 เลิกบุหรี่เริ่มที่บ้าน ณ หมู่ 6 บ้านบนควน ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา บอกได้คำเดียวเลยครับว่าเป็นหมู่บ้านที่มีความโดดเด่น ทั้งด้านวิชาการ และด้านทรัพยากรการท่องเที่ยวเลยครับ มีน้ำไหลผ่าน มีเขาไว้ซึมซับบรรยากาศหมอกยามเช้า บอกเลยว่าครบเครื่องจริงๆ แถมคนในชุมชนเป็นมิตร อยู่กันด้วยความจริงใจ จนสามารถทำให้หมู่บ้านเกิด...

วันนี้ทางรายการ Healthy Design by Non ช่อง นนท์นอนน้อย Channel มาถ่ายทำ EP.05 เลิกบุหรี่เริ่มที่บ้าน ณ หมู่ 6 บ้านบนควน ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา บอกได้คำเดียวเลยครับว่าเป็นหมู่บ้านที่มีความโดด...

กิจกรรม สสม. 2020-12-30 12:05:43
"สร้างสรรค์สังคมปลอดบุหรี่ด้วยลูกหลานตาดีกา" เด็กตาดีกาพาเลิกบุหรี่

#บ้านของเราจะปลอดภัยจะต้องไม่สูบบุหรี่ ทีมสัญจรเด็กตาดีกาพาเลิกบุหรี่ มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย (สสม.) ลงพื้นที่จัดกิจกรรม "สร้างสรรค์สังคมปลอดบุหรี่ด้วยลูกหลานตาดีกา" ณ ตาดีกาบ้านแป-ระใต้ ต.แป-ระ อ.ท่าแพ จ.สตุล วันที่ 26 ธันวาคม 2563 นายตอฮีตร์ สายสอิด ผู้รับผิดชอบโครงการฯ พร้อม นายมาซูวัน ดือเระ นายรุสดี จิใจ น.ส.นูรียะ เระดมหลี และน.ส.ฟาซีย๊ะ สมานหะ ทีมงานฯ จัดกิจกรรมโครงการเด็กตาดีกาพาเลิ...

#บ้านของเราจะปลอดภัยจะต้องไม่สูบบุหรี่ ทีมสัญจรเด็กตาดีกาพาเลิกบุหรี่ มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย (สสม.) ลงพื้นที่จัดกิจกรรม "สร้างสรรค์สังคมปลอดบุหรี่ด้วยลูกหลานตาดีกา" ณ ตาดีกาบ้านแป-ระใต้ ต.แป-ระ อ...

กิจกรรม สสม. 2020-12-28 16:05:30
กิจกรรม "สร้างสรรค์สังคมปลอดบุหรี่ด้วยลูกหลานตาดีกา" เด็กตาดีกาพาเลิกบุหรี่

#เด็กตาดีกาพาเลิกบุหรี วันที่ 26 ธันวาคม 2563 ทีมสัญจรเด็กตาดีกาพาเลิกบุหรี่ มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย (สสม.) ลงพื้นที่จัดกิจกรรมสร้างสรรค์สังคมปลอดบุหรี่ด้วยลูกหลานตาดีกา ณ ตาดีกาบ้านนาโต๊ะขุน ต.แป-ระ อ.ท่าแพ จ.สตุล นำทีมโดย นายตอฮีตร์ สายสอิด ผู้รับผิดชอบโครงการฯ พร้อม นายมาซูวัน ดือเระ นายรุสดี จิใจ น.ส.นูรียะ เระดมหลี และน.ส.ฟาซีย๊ะ สมานหะ ทีมงานฯ โครงการเด็กตาดีกาพาเลิกบุหรี่มีควา...

#เด็กตาดีกาพาเลิกบุหรี วันที่ 26 ธันวาคม 2563 ทีมสัญจรเด็กตาดีกาพาเลิกบุหรี่ มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย (สสม.) ลงพื้นที่จัดกิจกรรมสร้างสรรค์สังคมปลอดบุหรี่ด้วยลูกหลานตาดีกา ณ ตาดีกาบ้านนาโต๊ะขุน ต.แป...

กิจกรรม สสม. 2020-12-28 11:19:09
เนื้อหาน่าสนใจจากหนังสือ "ป่วยเพราะไม่รู้" รวบรวมไว้เป็นซีรี่ย์ใน Blockdit

รวบรวมเนื้อหาจากหนังสือ "ป่วยเพราะไม่รู้" โดย มูลนิธิสร้าสุขมุสลิมไทย (สสม.) ซึ่งเป็นการรวบรวมประเด็นปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจากการจัดเวทีสุนทรียสนทนา (ป่วยเพราะไม่รู้) ในพื้นที่กรุงเทพฯ ภาคเหนือ ภาคใต้ตอนบนและภาคใต้ตอนล่าง อีกทั้งลงพื้นที่สัมภาษณ์ผู้ที่มีข้อมูลในการดูแลสุขภาพตนเองโดยตรงรวมอีกหลายเคส เพื่อรวบรวมเป็นข้อมูลและความรู้ให้โดยตรงกับการดูแลสุขภาพด้วยวิธีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคและ...

รวบรวมเนื้อหาจากหนังสือ "ป่วยเพราะไม่รู้" โดย มูลนิธิสร้าสุขมุสลิมไทย (สสม.) ซึ่งเป็นการรวบรวมประเด็นปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจากการจัดเวทีสุนทรียสนทนา (ป่วยเพราะไม่รู้) ในพื้นที่กรุงเทพฯ ภาคเหนือ ภาคใ...

ข่าวสุขภาพ 2020-12-24 09:57:08
สสม.จับมือ กอ.กทม. เอาจริงมัสยิดต้องปลอดบุหรี่100%

    มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย จับมือคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร เดินหน้าขับเคลื่อนให้มัสยิดในกรุงเทพมหานครเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย เนื่องจากประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ กำหนดให้สถานที่ทางศาสนา ศาสนสถาน หรือสถานที่ปฏิบัติพิธีกรรมตามความเชื่อของศาสนา(มัสยิด)เป็นสถานที่สาธารณะที่กำหนดให้เป็นเขตปลอดบุหรี่    วันที่ 5 ธันวาคม 2563 นายอิมรอน ดินอะ เจ้าหน้าที่มูลนิธิสร้างสุขมุสล...

    มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย จับมือคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร เดินหน้าขับเคลื่อนให้มัสยิดในกรุงเทพมหานครเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย เนื่องจากประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ กำหนดให้สถานที่ทาง...

กิจกรรม สสม. 2020-12-16 16:33:48
บทความทั้งหมด : 441 จำนวน : 56 หน้า

มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย

ร่วมสร้างสังคมปลอดบุหรี่