image detail
ชาวซาอุดีอาระเบียเสียชีวิตปีละ 23,000 คนต่อปี เนื่องจากการสูบบุหรี่

ชาวซาอุดีอาระเบียเสียชีวิตปีละ 23,000 คนต่อปี เนื่องจากการสูบบุหรี่ ผลการวิจัยของซาอุดีอาระเบียเปิดเผยว่าการสูบบุหรี่ทำให้คนในราชอาณาจักรซาอุเสียชีวิตมากกว่า 23,000 คนต่อปี ในขณะที่สมาคมต่อต้านการสูบบุหรี่ในซาอุดีอาระเบียเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินมาตรการที่เพียงพอเพื่อให้ความรู้แก่เยาวชนเกี่ยวกับอันตรายต่อสุขภาพของการสูบบุหรี่ ผลการวิจัยของซาอุดีอาระเบียแสดงให้เห็นว่านักเรีย...

ชาวซาอุดีอาระเบียเสียชีวิตปีละ 23,000 คนต่อปี เนื่องจากการสูบบุหรี่ ผลการวิจัยของซาอุดีอาระเบียเปิดเผยว่าการสูบบุหรี่ทำให้คนในราชอาณาจักรซาอุเสียชีวิตมากกว่า 23,000 คนต่อปี ในขณะที่สมาคมต่อต้านการส...

ข่าวสุขภาพ 2020-10-27 16:40:56
ซาอุดีอาระเบีย: ออกกฏหมายการห้ามสูบบุหรี่ในบริษัทและสถาบันต่างๆ 

ซาอุดีอาระเบีย: ออกกฏหมายการห้ามสูบบุหรี่ในบริษัทและสถาบันต่างๆ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและการพัฒนาสังคมของซาอุดีอาระเบียได้ออกคำตัดสินระดับรัฐมนตรีในการห้ามสูบบุหรี่ในสถานที่ทำงานใน บริษัท และสถาบันต่างๆ เพื่อดำเนินการตามระบบต่อต้านการสูบบุหรี่ คำตัดสินดังกล่าวบังคับให้นายจ้างบรรจุเรื่องการห้ามสูบบุหรี่ในสถานที่ทำงานไว้ในสถานประกอบการอย่างเป็นทางการ ที่มีไว้สำหรับคนงานและผู้มาเยี่ยมเย...

ซาอุดีอาระเบีย: ออกกฏหมายการห้ามสูบบุหรี่ในบริษัทและสถาบันต่างๆ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและการพัฒนาสังคมของซาอุดีอาระเบียได้ออกคำตัดสินระดับรัฐมนตรีในการห้ามสูบบุหรี่ในสถานที่ทำงานใน บริษั...

ข่าวสุขภาพ 2020-10-27 16:09:58
ข้อเท็จจริงใหม่เกี่ยวกับการสูบบุหรี่ ในแวดวงอาหรับ

ข้อเท็จจริงใหม่เกี่ยวกับการสูบบุหรี่ พี่น้องผู้สูบบุหรี่กล่าวถึงข้อเท็จจริงใหม่บางประการเกี่ยวกับอันตรายของการสูบบุหรี่ไม่ว่าจะกับผู้สูบบุหรี่หรือคนรอบตัวเขา องค์การอนามัยโลกกล่าวว่าทุกๆ ปี ควันบุหรี่คร่าชีวิตผู้สูบบุหรี่ถึง 5 ล้านคนต่อปี นักวิจัยกล่าวว่าควันบุหรี่มีสารเคมีสี่พันชนิดซึ่งรวมถึงสารเคมีที่ก่อให้เกิดอันตรายและเป็นอันตรายต่อมนุษย์รวมถึงสิ่งที่ก่อให้เกิดมะเร็งด้วย องค์กรต่างๆยังกล...

ข้อเท็จจริงใหม่เกี่ยวกับการสูบบุหรี่ พี่น้องผู้สูบบุหรี่กล่าวถึงข้อเท็จจริงใหม่บางประการเกี่ยวกับอันตรายของการสูบบุหรี่ไม่ว่าจะกับผู้สูบบุหรี่หรือคนรอบตัวเขา องค์การอนามัยโลกกล่าวว่าทุกๆ ปี ควัน...

ข่าวสุขภาพ 2020-10-27 15:38:31
ภาษีบุหรี่ระบบใหม่ทำพิษ รัฐมีรายได้น้อยลงในขณะที่คนสูบบุหรี่เพิ่มมากขึ้น

การควบคุมยาสูบและบุหรี่ตั้งแต่ในอดีตเมื่อ 20 กว่าปีที่ผ่านมา ใช้เครื่องมือสำคัญคือ นโยบายภาษีสรรพสามิตเพื่อทำให้ราคาบุหรี่แพงขึ้น ซึ่งโดยหลักการทางเศรษฐศาสตร์แล้ว บุหรี่เป็นสินค้าที่มีค่าความยืดหยุ่นต่อราคาต่ำ เมื่ออัตราภาษีที่สูงขึ้นทำให้ราคาบุหรี่แพงขึ้น การสูบบุหรี่จะลดน้อยลงในขณะที่ภาครัฐจะมีรายรับภาษีมากขึ้น มันเป็นอย่างนี้มาตลอดเป็นเวลา 20 กว่าปี แต่ว่าความเพียรพยายามของคนที่ทำงานสนับสนุนมาต...

การควบคุมยาสูบและบุหรี่ตั้งแต่ในอดีตเมื่อ 20 กว่าปีที่ผ่านมา ใช้เครื่องมือสำคัญคือ นโยบายภาษีสรรพสามิตเพื่อทำให้ราคาบุหรี่แพงขึ้น ซึ่งโดยหลักการทางเศรษฐศาสตร์แล้ว บุหรี่เป็นสินค้าที่มีค่าความยืดหยุ่นต...

ข่าวสุขภาพ 2020-10-27 07:44:03
หารือ 3 ฝ่าย MoU ร่วม โครงการเลิกบุหรี่เริ่มที่บ้าน

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563 มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย (สสม.) นำโดย รศ.ดร.อิสมาแอ อาลี กรรมการมูลนิธิฯ เข้าพบสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส โดยมี นายอดุลย์ บินแวยุโซ๊ะ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส และนางรุสณี มะ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ให้การต้อนรับ โดยทางมูลนิธิฯ ได้นำเสนอโครงการเลิกบุหรี่เริ่มที่บ้าน โดยมีนางสาวกัลยาณา วาจิ ผู้รับผิดชอบโครงการฯ และนายแวยูโซ๊ะ แวหะยี ที่ปรึกษาโครงการฯ ไ...

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563 มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย (สสม.) นำโดย รศ.ดร.อิสมาแอ อาลี กรรมการมูลนิธิฯ เข้าพบสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส โดยมี นายอดุลย์ บินแวยุโซ๊ะ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิว...

กิจกรรม สสม. 2020-10-24 17:38:44
เปิดประเดิมพื้นที่แรกในจังหวัดสงขลา โครงการเด็กตาดีกาพาเลิกบุหรี่

วันที่ 10 ตุลาคม 2563  ทีมสัญจรเด็กตาดีกาพาเลิกบุหรี่ มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย (สสม.) นำโดยนายมูฮามัดอัลอามีน กูนา นายอับดุลรอซะ ยะหริ่ง และนายซัยฟุดดีน ตุยง ทีมวิทยากรโครงการเด็กตาดีกาพาเลิกบุหรี่ ลงพื้นที่จัดกิจกรรมฯให้กับนักเรียนตาดีกา ณ ตาดีกาบุสตานุสดีน (บ้านตรับ) ต.จะโหนง อ.จะนะ จ.สงขลา เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง และสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้กับเยา...

วันที่ 10 ตุลาคม 2563  ทีมสัญจรเด็กตาดีกาพาเลิกบุหรี่ มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย (สสม.) นำโดยนายมูฮามัดอัลอามีน กูนา นายอับดุลรอซะ ยะหริ่ง และนายซัยฟุดดีน ตุยง ทีมวิทยากรโครงการเด็กตา...

กิจกรรม สสม. 2020-10-21 13:06:48
โรงเรียนคุรุสัมพันธ์ในพื้นที่กรุงเทพฯ ร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมเด็กตาดีกาพาเลิกบุหรี่กับ สสม.

นายดลรอฮีม พันหวัง ผู้รับผิดชอบโครงการเด็กตาดีกาพาเลิกบุหรี่ พร้อมคณะทำงานมูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย (สสม) ลงพื้นที่นประสานงานโรงเรียนตาดีกา (คุรุสัมพันธ์) ในพื้นที่กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 4 และ 5 ตุลาคม 2563 เพื่อชี้แจงรายละเอียดกิจกรรมฯ และเชิญชวนโรงเรียนเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ มัสยิดนูรุลอิสลาม (คูคต) ซอย 117 ถนนรามอินทรา แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 มัสยิดคอลิดีน ซอย...

นายดลรอฮีม พันหวัง ผู้รับผิดชอบโครงการเด็กตาดีกาพาเลิกบุหรี่ พร้อมคณะทำงานมูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย (สสม) ลงพื้นที่นประสานงานโรงเรียนตาดีกา (คุรุสัมพันธ์) ในพื้นที่กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 4 และ 5 ตุลาคม...

กิจกรรม สสม. 2020-10-21 12:15:59
" พ่อจ๋า พี่จ๋า เลิกสูบบุหรี่ได้ไหม" เสียงสะท้อนที่เด็กๆอยากเห็นบ้านปลอดบุหรี่

" พ่อจ๋า..พี่จ๋า..เลิกสูบบุหรี่ได้ไหม เพื่อชีวิตครอบครัวของเราจะได้ปลอดภัย " เสียงสะท้อนที่อยากเห็นบ้านปลอดบุหรี่   วันที่ 4 ตุลาคม 2563  ทีมสัญจรเด็กตาดีกาพาเลิกบุหรี่ มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย (สสม.) นำโดยนายมูฮามัดอัลอามีน กูนา นายอับดุลรอซะ ยะหริ่ง และนายซัยฟุดดีน ตุยง ทีมวิทยากรโครงการเด็กตาดีกาพาเลิกบุหรี่ ลงพื้นที่จัดกิจกรรมฯให้กับนักเรียนตาดีกา ณ ตาดีกานูรุลเต...

" พ่อจ๋า..พี่จ๋า..เลิกสูบบุหรี่ได้ไหม เพื่อชีวิตครอบครัวของเราจะได้ปลอดภัย " เสียงสะท้อนที่อยากเห็นบ้านปลอดบุหรี่   วันที่ 4 ตุลาคม 2563  ทีมสัญจรเด็กตาดีกาพาเลิกบุหรี่ มูลนิธิสร้...

กิจกรรม สสม. 2020-10-21 11:35:06
บทความทั้งหมด : 392 จำนวน : 49 หน้า

มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย

ร่วมสร้างสังคมปลอดบุหรี่