สื่อ สสม.

คลังสื่อมูลนิธิฯ

สื่อ สสม.

กรุณาเลือกประเภทหลัก
Card image cap
โปสเตอร์
สูบบุหรี่ในบ้านผิดกฎหมาย
มี 1

ขนาด A4 กระดาษอาร์มัน 120 แกรม เคลือบ UV
เนื้อหา โปสเตอร์สูบบุหรี่ในบ้าน ผิดกฎหมาย
พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ. 2562 
ไฟล์ความละเอียดสูงขยายเป็น A3 ได้
สนับสนุนโดย สสส.
ดาวน์โหลดได้ฟรี

ติดต่อขอสื่อ
แชร์
Card image cap
ชุดความรู้
ชุดความรู้สัญจรโรงเรียนพาเลิกบุหรี่
มี 1

ขนาด A3 ไฟล์ .pdf จำนวน 10 หน้า
เนื้อหา ชุดความรู้สัญจรโรงเรียนพาเลิกบุหรี่ เหมาะสำหรับในไปสอนในกิจกรรมเกี่ยวกับบุหรี่
สงวนสิทธิ์ (ห้ามดัดแปลงหรือนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์)

ติดต่อขอสื่อ
แชร์
Card image cap
ชุดความรู้
5 เคล็ดไม่ลับ นำพาชีวิตลดเสี่ยง NCDs
มี 1

ขนาด A4 แนวนอน จำนวน 5 หน้า
เนื้อหา 5 เคล็ดไม่ลับ นำพาชีวิตลดเสี่ยง NCDs
ไฟล์ .pdf 

ติดต่อขอสื่อ
แชร์
Card image cap
กราฟฟิกส์
โลโก้ สสม.
มี 1

ขนาด ไฟล์ vector (.ai) ขยายได้ไม่จำกัด
เนื้อหา ไฟล์โลโก้มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย สสม.
สำหรับใช้ในงานประชาสัมพันธ์งานที่เกี่ยวข้องกับ สสม. หรืออ้างถึงมูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย
สงวนสิทธิ์ (ห้ามนำไปดัดแปลงหรือใช้ในเชิงพาณิชย์)

ติดต่อขอสื่อ
แชร์
Card image cap
คู่มือ
คู่มือมัสยิดครบวงจร
มี 1

ขนาด A5
เนื้อหา คู่มือแนะนำการบริหารจัดการมัสยิดครบวงจร 
ภายใต้โครงการมัสยิดครบวงจร
บรรณาธิการโดย ดลรอฮีม พันหวัง
2561
สนับสนุนโดย สสส. ห้ามจำหน่าย

ติดต่อขอสื่อ
แชร์
Card image cap
หนังสือ
คุตบะห์เพื่อสุขภาวะ (ปกสภาความมั่นคง)
มี 1

ขนาด A5
เนื้อหา หนังสือคุตบะห์เพื่อสุขภาวะ ทั้งหมด 61 ตอน (ปกเดิม)
เอกสารวิชาการหมายเลข 6
บรรณาธิการโดย วิทยา วิเศษน์รัตน์
พิมพ์ครั้งที่ 2 สิงหาคม 2549
ISBN 974-9771-91-5 
สนับสนุนโดย สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (ต้นฉบับเดิมจาก สสส.) ห้ามจำหน่าย

ติดต่อขอสื่อ
แชร์
Card image cap
หนังสือ
คุฏบะฮฺ (ลา คอมรฺ) ต้านบุหรี่และยาสูบ (ไทย)
มี 1

ขนาด A5
เนื้อหา รวมคุฏบะห์ส่งเสริมสุขภาวะต้านบุหรี่และยาสูบ ภาษาไทย 20 บท 
บรรณาธิการโดย ผศ.ดร.กาเดร์ สะอะ
สนับสนุนโดย สสส. ห้ามจำหน่าย

ติดต่อขอสื่อ
แชร์
Card image cap
หนังสือ
คุตบะห์เพื่อสุขภาวะ
มี 1

ขนาด A5
เนื้อหา หนังสือคุตบะห์เพื่อสุขภาวะ ทั้งหมด 61 ตอน
เอกสารวิชาการหมายเลข 6
บรรณาธิการโดย วิทยา วิเศษน์รัตน์
พิมพ์ครั้งที่ 4 มิถุนายน 2555
ISBN 978-616-7725-08-6 
สนับสนุนโดย สสส. ห้ามจำหน่าย

ติดต่อขอสื่อ
แชร์
Card image cap
หนังสือ
ท่ามกลางวิกฤติ ยังมีการพัฒนา : เมื่อชุมชนร่วมใจ ณ ปาตาบาระ
มี 1

ขนาด A5
เนื้อหา หนังสือบทเรียนจากชุมชนรักษ์สุขภาวะ เรื่อง "ท่ามกลางวิกฤติยังมีการพัฒนา : เมื่อชุมชนร่วมใจ ณ ปาตาบาระ"
ภายใต้โครงการชุมชนรักษ์สุขภาวะ
พิมพ์ครั้งที่ 2 มีนาคม 2553
เรียบเรียงโดย ซุกรี หะยีสาแม (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.อ.ปัตตานี)
สนับสนุนโดย สสส. ห้ามจำหน่าย

ติดต่อขอสื่อ
แชร์
Card image cap
หนังสือ
อิสลามกับวิกฤติสิ่งแวดล้อม
มี 1

ขนาด A5
เนื้อหา หนังสือแปลไทยเรื่อง "อิสลามกับวิกฤติสิ่งแวดล้อม"
ต้นฉบับภาษาอังกฤษ เรื่อง "ISLAM AND THE ENVIRONMENTAL CRISIS"
โดย Akhtaruddin Ahmad, Majid H.A. Hashim, Ghazi AI Hachim
เอกสารวิชาการหมายเลข 2 
พิมพ์ครั้งที่ 2 กุมภาพันธ์ 2552
แปลโดย บรรจง บินกาซัน
สนับสนุนโดย สสส. ห้ามจำหน่าย

ติดต่อขอสื่อ
แชร์
Card image cap
หนังสือ
นบีมุฮัมมัด ความเมตตาแห่งมนุษยชาติ
มี 1

ขนาด A5
เนื้อหา หนังสือเรื่อง "นบีมุฮัมมัด ความเมตตาแห่งมนุษยชาติ"
หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจอันดีเกี่ยวกับอิสลามผ่านชีวประวัติของทานนบมุฮัมมัด
โดยเขียนให้ต่างศาสนิกเข้าใจง่าย
พิมพ์ครั้งที่ 1 ธันวาคม 2553
บรรณาธิการโดย อิศรา ศานติศาสน์
ISBN 978-974-496-271-3
สนับสนุนโดย สสส. ห้ามจำหน่าย

ติดต่อขอสื่อ
แชร์
Card image cap
หนังสือ
บ้านท่าสูงบน
มี 1

ขนาด A5
เนื้อหา หนังสือบทเรียนจากชุมชนรักษ์สุขภาวะ เรื่อง "บ้านท่าสูงบน"
ภายใต้โครงการชุมชนรักษ์สุขภาวะ
พิมพ์ครั้งที่ 1 ตุลาคม 2553
เรียบเรียงโดย ชุมพลลาวัง
ISBN 978-974-7808-23-0
สนับสนุนโดย สสส. ห้ามจำหน่าย

ติดต่อขอสื่อ
แชร์

มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย

ร่วมสร้างสังคมปลอดบุหรี่