stoptobacco

มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย (สสม.) ชวนคนไทยเลิกปลูก เลิกสูบ เลิกยาเส้น

Card image cap
มาตรการทางภาษีบุหรี่ที่ดี จะทำให้เกิด 3 อย่าง คือ 1.บุหรี่แพงขึ้น 2.คนสูบบุหรี่น้อยลง 3.รัฐมีรายได้เพิ่มขึ้น
ความนิยม 9
Card image cap
stoptobacco no no no 10
ความนิยม 8
Card image cap
หยุดปลูกยาสูบ
ความนิยม 11
Card image cap
วิธีการช่วยเหลือชาวไร่ยาสูบที่ควรทำที่สุด คือ การส่งเสริมพืชทดแทน ไม่ใช่ไปลดภาษียาสูบซึ่งจะทำให้คนสูบบุหรี่เพิ่มขึ้นอีก
ความนิยม 20
Card image cap
บุหรี่ จุดขึ้นมาแล้วควันพิษจะลอยไปทั่วบริเวณ เป็นไปไม่ได้เลยที่จะไม่สร้างความเดือดร้อนให้คนอื่น
ความนิยม 4
Card image cap
ระหว่างยาสูบกับข้าวโพดจะปลูกอะไรดี ลองเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของพืชทั้งสองอย่างนี้
ความนิยม 5
Card image cap
ระหว่างยาสูบกับข้าวโพดจะปลูกอะไรดี แบบที่ 2 ลองเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของพืชทั้งสองอย่างนี้
ความนิยม 13
Card image cap
ตัวอย่างแบบฟอร์ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกยาสูบ เพื่อกระตุ้นจิตสำนึก
ความนิยม 20
Card image cap
แนวทางการร่วมกันสนับสนุนพืชทดแทนยาสูบ
ความนิยม 9
Card image cap
แนวทางการปลูกพืชทดแทนหลายชนิด
ความนิยม 3

มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย

ร่วมสร้างสังคมปลอดบุหรี่