บริจาคผ่านมูลนิธิ

สุขภาพ / ทุนการศึกษา / ซะกาต / การศึกษา / สังคมสงเคราะห์

ช่องทางการบริจาค

บริจาคตามความสามารถ หากต้องการใบเสร็จจากมูลนิธิฯ ติดต่อ ssmmuslimthai@gmail.com

ทุนการศึกษาเด็กยากจน

กองทุนการศึกษาสำหรับเด็กนักเรียนยากจน ดำเนินการโดย คณะอนุกรรมการกองทุนการศึกษา สสม. เน้นนักเรียนยากจนเป็นหลัก

บัญชี : ทุนการศึกษา
เลขบัญชี : 1091030340
กองทุนวารสารสุขสาระ

กองทุนสำรองสำหรับจัดทำวารสารสุขสาระและเอกสารวิชาการของมูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย สำหรับแจกจ่ายเป็นวิทยาทานให้กับประชาชน

บัญชี : วารสารสุขสาระ
เลขบัญชี : 4035145201
สนับสนุนกิจการของมูลนิธิ สสม.

บัญชีสำหรับการดำเนินงานส่วนต่างๆ และกิจกรรมการกุศลอื่น ๆ ของของมูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย (สสม.)

บัญชี : มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย
เลขบัญชี : 5871142621
กองทุนเพื่อผู้ประสบภัย

กองทุนสำรองสำหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ จะเปิดระดมทุนเมื่อมีภัยต่างๆ เกิดขึ้น ผ่านความเห็นชอบของกรรมการมูลนิธิฯ

บัญชี : สสม.ช่วยผู้ประสบภัย
เลขบัญชี : 4027419161
ทุนการศึกษาเด็กยากจน

กองทุนการศึกษาสำหรับเด็กนักเรียนยากจน ดำเนินการโดยคณะอนุกรรมการกองทุนการศึกษา สสม. เน้นนักเรียนยากจนเป็นหลัก

บัญชี : ทุนการศึกษา สสม.
เลขบัญชี : 4036874201

มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย

ร่วมสร้างสังคมปลอดบุหรี่