ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการ "เด็กตาดีกาพาเลิกบุหรี่"

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา สสม. จัดประชุมเตรียมความพร้อมกิจกรรมในโครงการเด็กตาดีกาพาเลิกบุหรี่ ณ สำนักงานศูนย์กิจกรรมภาคใต้ตอนล่าง จ.ปัตตานี

ประชุมครั้งนี้เป็นการเตรียมความพร้อมโครงการฯ ที่จะเริ่มจัดกิจกรรมให้กับโรงเรียนตาดีกาในช่วงปลายเดือนกันยายน หวังช่วยลดอัตราการสูบบุหรี่ในพื้นที่ สามจังหวัด สงขลา สตูล และ กทม.

โครงการ “เด็กตาดีกาพาเลิกบุหรี่” เป็นโครงการที่ปรับปรุงมาจากโครงการ “สัญจรโรงเรียนพาเลิกบุหรี่” เป็นการจัดกิจกรรมให้ความรู้และสันทนาการเพื่อสร้างความตระหนักในพิษภัยของบุหรี่ให้กับเด็กโรงเรียนตาดีกา (ศูนย์อบรมจริยธรรมชุมชน) รวมถึงคุรุสัมพันธ์ในภาคกลาง ตระเวณไปตามมัสยิดต่างๆ ที่อยู่ในพื้นที่เป้าหมาย โดยมีความคาดหวังให้เด็กๆ เป็นสื่อกลางนำความรู้และทักษะที่ได้ไปสร้างความเข้าใจกับคนในครอบครัวโดยเฉพาะคนที่สูบบุหรี่ จนสามารถสร้างและใช้มาตรการจนนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคบุหรี่หรือเลิกบุหรี่ได้ในที่สุด

#เด็กตาดีกาพาเลิกบุหรี่

โครงการ : เด็กตาดีกาพาเลิกบุหรี่

แก้ไขล่าสุด : 24 ส.ค. 2563, เวลา 13:15


กิจกรรมอื่นๆ

มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย

ร่วมสร้างสังคมปลอดบุหรี่