กิจกรรม สสม.

รวมกิจกรรมในโครงการต่างๆ ของมูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย สสม.

กิจกรรม สสม.

Card image cap
การขับเคลื่อนพัฒนาชุมชนปลอดยาสูบนั้น ค่อยเป็นค่อยไป ที่สำคัญจะต้องทำอย่างต่อเนื่อง

มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย ได้จัดกิจกรรม "แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สู่การพัฒนา" @ บ้านเพนียด ภายใต้โครงการลดการพึ่งพิงยาสูบ

21 ส.ค. 2562, เวลา 15:53
ลดการพึ่งพิงยาสูบ
Card image cap
ป๊ะจ๋า!.. ป๊ะสูบบุหรี่/ใบจาก ป๊ะไม่สงสารตัวป๊ะเองและคนในครอบครัวบ้างหรือ ?

มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย ได้จัดกิจกรรม"เยาวชนรุ่นใหม่ เข้าใจแล้วเข้าถึงข้อมูลพิษภัยของการพึ่งพิงยาสูบ" @ บ้านผังปาล์ม3 ภายใต้โครงการลดการพึ่งพิงยาสูบ

21 ส.ค. 2562, เวลา 15:16
ลดการพึ่งพิงยาสูบ
Card image cap
สัญจรโรงเรียนพาเลิกบุหรี่โรงเรียนสวนรัฐวิทยา

ทีมงาน สสม. ลงจัดกิจกรรมให้ความรู้ของโทษและพิษภัยของบุหรี่ ณ โรงเรียนสวนรัฐวิทยา แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ มีนักเรียนเข้าร่วม 130 คน

7 ส.ค. 2562, เวลา 15:14
สัญจรโรงเรียนพาเลิกบุหรี่
Card image cap
สัญจรโรงเรียนพาเลิกบุหรี่โรงเรียนบ้านครัววิทยา

ทีมงาน สสม. ลงจัดกิจกรรมให้ความรู้ของโทษและพิษภัยของบุหรี่ ณ โรงเรียนบ้านครัววิทยา จ.กรุงเทพมหานคร มีนักเรียนเข้าร่วม 48 คน

7 ส.ค. 2562, เวลา 14:52
สัญจรโรงเรียนพาเลิกบุหรี่
Card image cap
สัญจรโรงเรียนพาเลิกบุหรี่โรงเรียนคลองสองต้นนุ่น

ทีมงาน สสม. ลงจัดกิจกรรมให้ความรู้ของโทษและพิษภัยของบุหรี่ ณ โรงเรียนคลองสองต้นนุ่น แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ มีนักเรียนเข้าร่วม 57 คน

7 ส.ค. 2562, เวลา 14:08
สัญจรโรงเรียนพาเลิกบุหรี่
Card image cap
สัญจรโรงเรียนพาเลิกบุหรี่โรงเรียนสุเหร่าหัวหมากน้อย

ทีมงาน สสม. ลงจัดกิจกรรมให้ความรู้ของโทษและพิษภัยของบุหรี่ ณ โรงเรียนสุเหร่าหัวหมากน้อย แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ มีนักเรียนเข้าร่วม 61 คน

7 ส.ค. 2562, เวลา 12:20
สัญจรโรงเรียนพาเลิกบุหรี่

มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย

ร่วมสร้างสังคมปลอดบุหรี่