กิจกรรม สสม.

รวมกิจกรรมในโครงการต่างๆ ของมูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย สสม.

กิจกรรม สสม.

Card image cap
สสม.จัดเวทีสรุปบทเรียนโครงการร้านชำ ร้านน้ำชา ไร้ยาสูบ

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 สสม.จัดเวทีสรุปบทเรียนโครงการร้านชำ ร้านน้ำชา ไร้ยาสูบ ณ โรงแรมปาร์ควิว ตำบลรูสะมีแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

18 พ.ย. 2562, เวลา 11:08
ร้านชำร้านน้ำชาไร้ยาสูบ
Card image cap
สัญจรโรงเรียนพาเลิกบุหรี่โรงเรียนบ้านเกาะทาก

ทีมงานได้ลงจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับโทษและพิษภัยของบุหรี่ ณ โรงเรียนบ้านเกาะทาก อ.จะนะ จ.สงขลา มีเด็กเข้าร่วมกว่า 60 คน

25 ต.ค. 2562, เวลา 11:48
สัญจรโรงเรียนพาเลิกบุหรี่
Card image cap
สัญจรโรงเรียนพาเลิกบุหรี่โรงเรียนบ้านรูสะมิแล

ทีมงาน สสม. ลงจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับโทษและพิษภัยของบุหรี่ ณ โรงเรียนบ้านรูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี มีนักเรียนเข้าร่วมกว่า 60 คน

25 ต.ค. 2562, เวลา 11:18
สัญจรโรงเรียนพาเลิกบุหรี่
Card image cap
สัญจรโรงเรียนพาเลิกบุหรี่โรงเรียนพีระยานาวินคลองหิน

ทีมงาน สสม. ลงจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับโทษและพิษภัยของบุหรี่ ณ โรงเรียนพีระยานาวินคลองหิน อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี มีเด็กเข้าร่วมกว่า 60 คน

25 ต.ค. 2562, เวลา 11:09
สัญจรโรงเรียนพาเลิกบุหรี่
Card image cap
สัญจรโรงเรียนพาเลิกบุหรี่โรงเรียนซอลีฮียะห์

ทีมงาน สสม. ลงจัดกิจกรรมให้ความรู้ของโทษและพิษภัยของบุหรี่ ณ โรงเรียนซอลีฮียะห์ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี มีนักเรียนเข้าร่วมกว่า 58 คน

25 ต.ค. 2562, เวลา 11:00
สัญจรโรงเรียนพาเลิกบุหรี่
Card image cap
สัญจรโรงเรียนพาเลิกบุหรี่โรงเรียนพัฒนาบาลอ

ทีมงาน สสม. ลงจัดกิจกรรมให้ความรู้ของโทษและพิษภัยของบุหรี่ ณ โรงเรียนพัฒนาบาลอ อ.รามัน จ.ยะลา มีนักเรียนเข้าร่วมกว่า 60 คน

25 ต.ค. 2562, เวลา 10:47
สัญจรโรงเรียนพาเลิกบุหรี่

มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย

ร่วมสร้างสังคมปลอดบุหรี่