ปลอดบุหรี่ที่เป็นจริงในสถาบันศึกษาปอเนาะ

นายลุกมาน กูนา ผู้รับผิดชอบโครงการปอเนาะสร้างสุข ภายใต้มูลนิธิสร้างสุจมุสลิมไทย (สสม.) ดำเนินกิจกรรมแตกหน่อสร้างภูมิคุ้มกัน ให้กับสถาบันศึกษาปอเนาะดารุลอูโลมวิทยา อ.เมือง จ.ยะลา ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา กำหนดให้เป็นปอเนาะปลอดบุหรี่ผ่านรูปแบบกิจกรรมและผลักดันให้เกิดมาตรการควบคุมการสูบบุหรี่ในบริเวณปอเนาะและกำหนดเขตปลอดบุหรี่

นายอับดุลเลาะ แวดอเลาะ โต๊ะครูสถาบันศึกษาปอเนาะ กล่าวว่า นักเรียนที่เรียน ณ สถานที่แห่งนี้เป็นไปได้ห้ามสูบบุหรี่ เพราะเป็นสถาบันที่เน้นในเรื่องของการท่องจำอัลกรุอานเป็นหลัก การเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับบุหรี่ จะทำให้มีผลต่อการท่องจำด้วย ภูมิใจที่ สสม. เข้ามาผลัดดันในส่วนนี้ และยินดีที่จะนำสื่อต่างๆมาติดที่ในบริเวณปอเนาะ เพราะยังมีอีกหลายคนที่ยังไม่ทราบว่าสถาบันศึกษาปอเนาะเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฏหทาย

ตลอดระยะเวลาในการจัดกิจกรรมได้มีทีมงานวิทยากรผู้มากประสบการณ์ นำโดย นายมูฮำกมัดอัลอามีน กูนา และนายอับดุลรอซะ ยะหริ่ง มาให้ความรู้ถึงโทษและพิษภัยของบุหรี่ กฎหมายคุ้มครองผู้ไม่สูบบุหรี่ตลอดจนแนวทางการป้องกันและเลิกบุหรี่ การดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ทางทีมงานได้มีการทำแบทดสอบขึ้นมาเพื่อวัดถึงอัตราการรับรู้ถึงข้อกฎหมายของกฎหมายคุ้มครองผู้ไม่สูบบุหรี่ ก่อนและหลังกิจกรรม ผลปรากฏว่าในจำนวนเด็กจากทั้งหมด 150 คน มี 97 คน ที่รับรู้กฎหมายคุ้มครองผู้ไม่สูบบุหรี่ คิดเป็น 65% ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด (ยอดจากผู้เข้าร่วมทั้ง 3 แห่ง) โดยส่วนใหญ่ขากผู้เข้าร่วมทั้งหมดยังไม่เคยทราบว่าหากมีการสูบบุหรี่ในโรงเรียน มัสยิด สวนสาธารณะ รวมไปถึงการขายบุหรี่แบบแบ่งซองขายนั้นมีความผิดตามกฎหมายด้วย

สถาบันศึกษาปอเนาะเองมีความยินดีที่จะนำมาตรการทางด้านบุหรี่มาประกาศใช้อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรในบริเวณสถาบันศึกษาปอเนาะอีกด้วยซึ่งเป็นมาตรการที่ทางสถาบันศึกษาปอเนาะและนักเรียนร่วมกันนำเสนอและเห็นชอบจากทั้งสองฝ่าย

โครงการ : ปอเนาะสร้างสุข

แก้ไขล่าสุด : 26 ก.พ. 2562, เวลา 12:40


กิจกรรมอื่นๆ

มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย

ร่วมสร้างสังคมปลอดบุหรี่