ประกาศรายชื่อนักเรียนทุนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564

มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย สสม. มอบเงินเป็นทุนการศึกษาเฉพาะในปีนี้ทุนละ 7,000 บาท ในทุกระดับการศึกษา

ประกาศกองทุนการศึกษา มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย สสม.

สืบเนื่องจากการระบาดของเชื้อไวรัส Covid 19 ที่สร้างความเดือดร้อนแก่คนไทยในวงกว้าง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีฐานะยากจน ประกอบกับในปีนี้มีผู้ขอรับทุนมาเป็นจำนวนมาก
มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย สสม. มีความประสงค์จะช่วยแบ่งเบาความเดือดร้อนผ่านทุนการศึกษาแก่ผู้ขัดสนให้ได้มากที่สุด

มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย สสม. จึงมีมติมอบเงินเป็นทุนการศึกษาเฉพาะในปีนี้ทุนละ 7,000 บาท ในทุกระดับการศึกษา มิใช่เป็นทุนต่อเนื่องเช่นทุกปีที่ผ่านมา
ทั้งนี้ หากสถานการณ์ในปีหน้าดีขึ้นจึงจะกลับมาสู่ระบบเดิม

รายชื่อนักเรียนทุนพิเศษ เฉพาะปีการศึกษา 2564 ตามตารางด้านล่าง

ทั้งนี้ มูลนิธิจะเป็นผู้ติดต่อนักเรียนทุนพิเศษโดยตรง

ลำดับที่ ชื่อ นามสกุล จังหวัด สถานศึกษา  ระดับชั้น
1 น.ส.นาซีเราะห์ xxxx  จ.ยะลา ร.ร.อุดมศาสน์วิทยา มัธยมต้น/ปลาย
2 ด.ญ.นุรฮานีฟ๊ะ xxxx  จ.ปัตตานี ร.ร.มูลนิธิสันติวิทยา มัธยมต้น/ปลาย
3 ด.ญ.จิราวดี xxxx จ.ยะลา ร.ร.ธรรมวิทยามูลนิธิ  มัธยมต้น/ปลาย
4 น.ส.ฟิรดาวซ์ xxxx จ.ปัตตานี ร.ร.ดารุลอูลูมวิทยา มัธยมต้น/ปลาย
5 ด.ญ.ฮากีมะห์ xxxx จ.นราธิวาส ร.ร.ประทีปวิทยา มัธยมต้น/ปลาย
6 น.ส.นูร์นาเดีย xxxx  จ.ปัตตานี ร.ร.รัศมีสถาปนา มัธยมต้น/ปลาย
7 นายอับดุลฮากีม xxxx จ.นราธิวาส ร.ร.อัครศาสน์วิทยา มัธยมต้น/ปลาย
8 น.ส.นูรฮาลีซา xxxx จ.นราธิวาส ร.ร.ดารุสสลาม มัธยมต้น/ปลาย
9 น.ส.นาเดีย xxxx จ.นราธิวาส ร.ร.จรรยาอิสลาม มัธยมต้น/ปลาย
10 น.ส.นูรหุศณา xxxx จ.ปัตตานี ร.ร.สายบุรีอิสลามวิทยา  มัธยมต้น/ปลาย
11 น.ส.นูรอัยยู xxxx จ.ปัตตานี ร.ร.ดารุลอูลูมวิทยา มัธยมต้น/ปลาย
12 ด.ญ.ศุภาพิชญ์ xxxx จ.ลำพูน  ร.ร.บ้านห้วยต้ม มัธยมต้น/ปลาย
13 ด.ญ.พรสุดา xxxx จ.ลำพูน ร.ร.บ้านห้วยต้ม มัธยมต้น/ปลาย
14 นายมูฮำหมัด xxxx จ.ยะลา วิทยาลัยเทคนิคยะลา ปวส.
15 นายคอลิด xxxx  จ.ยะลา วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา ปวส.
16 น.ส.ฟารีดา xxxx จ.ยะลา ม.สงขลานครินทร์ ปัตตานี ปริญญาตรี
17 นายซูลตอน xxx จ.ปัตตานี ม.สงขลานครินทร์  ปริญญาตรี
18 น.ส.ซูรัยตา xxxx จ.นราธิวาส  ม.ฟาฎอนี ปริญญาตรี
19 น.ส.ซูณี xxxx จ.นราธิวาส ม.ราชภัฎยะลา ปริญญาตรี
20 น.ส.นัรดียะห์ xxxx  จ.ยะลา วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร ปริญญาตรี
21 น.ส.ปาตีเม๊าะ xxxx  จ.ปัตตานี ม.สงขลานครินทร์ ปัตตานี ปริญญาตรี
22 น.ส.อาสม๊ะ xxxx จ.ยะลา ม.ฟาฎอนี ปริญญาตรี
23 น.ส.เจะรอกีเยาะ xxxx จ.ปัตตานี ม.ราชภัฎยะลา ปริญญาตรี
24 น.ส.บุสรอ xxxx จ.ปัตตานี ม.ราชภัฎยะลา ปริญญาตรี
25 น.ส.พาตีมะห์ xxxx จ.ยะลา วิทยาลัยชุมชนยะลา ปริญญาตรี
26 น.ส.พีรดาว xxxx จ.ปัตตานี  ม.นราธิวาสราชนครินทร์ ปริญญาตรี
27 น.ส.ยามีละห์ xxxx  จ.ปัตตานี  ม.ฟาฎอนี ปริญญาตรี
28 น.ส.วิจดาน xxxx  จ.ปัตตานี  ม.สงขลานครินทร์ ปัตตานี ปริญญาตรี
29 น.ส.ฮานาน xxxx จ.นราธิวาส ม.นราธิวาสราชนครินทร์ ปริญญาตรี
30 นายมูฮัมหมัดนูรดีน  xxxx จ.นราธิวาส ม.ราชภัฏยะลา ปริญญาตรี
31 น.ส.ซูลฟาร์ xxxx จ.ยะลา วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร ปริญญาตรี
32 น.ส.อวาติฟ xxxx จ.นราธิวาส ม.แม่ฟ้าหลวง ปริญญาตรี
33 น.ส.ซูฮัยนี xxxx จ.นราธิวาส ม.ราชภัฏเพชรบุรี  ปริญญาตรี
34 น.ส.นุรฮายาตี xxxx จ.ปัตตานี ม.สงขลานครินทร์ ปัตตานี ปริญญาตรี
35 น.ส.เกวลิน xxxx จ.นครศรีธรรมราช ม.วลัยลักษณ์ ปริญญาตรี
36 นายอาคม xxxx จ.พระนครศรีอยุธยา ม.ราชภัฏอยุธยา ปริญญาตรี
37 น.ส.นัชชา xxxx จ.กรุงเทพฯ ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปริญญาตรี
38 นายมินธดา xxxx จ.กรุงเทพฯ ม.เกษมบัณฑิต ร่มเกล้า  ปริญญาตรี
39 น.ส.เกี๋ยงคำ xxxx  จ.เชียงใหม่ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ปริญญาตรี

                                    

 

 

 


แก้ไขล่าสุด : 17 พ.ย. 2564, เวลา 10:59


ประกาศอื่นๆ

มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย

ร่วมสร้างสังคมปลอดบุหรี่