สสม. เปิดหลักสูตรเรียนฟรี "ผู้นำแห่งอนาคต"

หลักสูตร "ผู้นำแห่งอนาคต"... ดูหัวข้อแต่ละวิชาแล้ว ต้องร้องว้าวววว... ดูผู้สอนแล้ว ต้องรีบสมัครเลย...

หลักสูตร "ผู้นำแห่งอนาคต"...
ดูหัวข้อแต่ละวิชาแล้ว ต้องร้องว้าวววว...
ดูผู้สอนแล้ว ต้องรีบสมัครเลย...

มาแล้ว !!!
หลักสูตรผู้นำรุ่นใหม่ ที่ไม่ควรพลาด !!! "หลักสูตรผู้นำแห่งอนาคต" ที่หลายคนรอคอย หลักสูตรที่ต้องการพัฒนาผู้นำรุ่นใหม่ให้มีความรู้ ความสามารถเข้าใจบริบท และปัญหาสังคมอย่างแท้จริง สามารถเป็นผู้นำในสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม

เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ -15 พฤศจิกายน 2566
คุณสมบัติ :เพศชายและหญิง อายุระหว่าง 19-23 ปี ไม่จำกัดศาสนา ทุกภูมิภาคของประเทศไทย กำลังศึกษาหรือจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี (หรือเทียบเท่า) เป็นนักเรียน นิสิต นักศึกษา หรือคนทำงานรุ่นใหม่ทุกสาขาอาชีพ

เริ่มการอบรมระหว่างวันที่ 8- 12 ธันวาคม 2566 ณ อาคารศูนย์เรียนรู้ สสม. มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย ร่มเกล้า ซอย 6 แขวง/เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ
ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ https://forms.gle/mmi1cFFzQNmzDvv5A 

ค่าลงทะเบียนท่านละ 500 บาท (ผู้ผ่านการอบรมตามเกณฑ์จะได้รับเงินค่าลงทะเบียนคืนหลังจบโครงการ)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่
ประธานโครงการ ดร.รังสรรค์ ปู่ทอง 081-613-0786
ฝ่ายประสานงานโครงการ คุณรินรดา เฮงโม้ 096-385-3286 คุณดาวุด ทับอุไร 089-489-9594


แก้ไขล่าสุด : 13 พ.ย. 2566, เวลา 14:36


ประกาศอื่นๆ

มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย

ร่วมสร้างสังคมปลอดบุหรี่