สสม.มอบทุนการศึกษา นักเรียนยากจน เขตภาคกลาง

มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย (สสม.) มอบทุนการศึกษานักเรียนยากจนในเขตภาคกลาง ปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา(ปริญญาตรี)

วันที่ 19 มกราคม 2562 มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย (สสม.)มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนยากจน เขตภาคกลาง ปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา(ปริญญาตรี) ณ อาคารศูนย์เรียนรู้ สสม. ร่มเกล้าซอย 6 มีนบุรี กทม. โดย มูลนิธิฯจะทำการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนยากจน ในเขตภาคเหนือ ภาคใต้ ภายในเดือนมกราคม 2562

ทุนการศึกษาของ สสม. เป็นทุนการศึกษาแบบต่อเนื่อง ไม่มีข้อผูกพันใดๆ ผ่านการบริจาคของผู้มีจิตศรัทธาทั่วประเทศ มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ดังนั้นคุณสมบัติข้อแรกคือความยากจน ส่วนคุณสมบัติรองลงมาคือผลการเรียนภาคการศึกษาสุดท้ายเฉลี่ยต้องไม่ต่ำกว่า 2.5 และต้องเป็นผู้ที่มีความประพฤติดี แก้ไขล่าสุด : 30 ม.ค. 2562, เวลา 09:17


ประกาศอื่นๆ

มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย

ร่วมสร้างสังคมปลอดบุหรี่