หารือ 3 ฝ่าย MoU ร่วม โครงการเลิกบุหรี่เริ่มที่บ้าน

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563 มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย (สสม.) นำโดย รศ.ดร.อิสมาแอ อาลี กรรมการมูลนิธิฯ เข้าพบสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส โดยมี นายอดุลย์ บินแวยุโซ๊ะ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส และนางรุสณี มะ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ให้การต้อนรับ โดยทางมูลนิธิฯ ได้นำเสนอโครงการเลิกบุหรี่เริ่มที่บ้าน โดยมีนางสาวกัลยาณา วาจิ ผู้รับผิดชอบโครงการฯ และนายแวยูโซ๊ะ แวหะยี ที่ปรึกษาโครงการฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดและวัตถุประสงค์ของโครงการ พร้อมทั้งนำเสนอแผนการดำเนินงานภายใต้แคมเปญ "เลิกบุหรี่บ้านละคน"

อีกทั้งยังได้มีการพูดคุยเรื่องการดำเนินการบันทึกความเข้าใจร่วม (MoU) ด้านการสนับสนุนองค์ความรู้ต่าง ๆ และวิทยากรในการดำเนินโครงการเลิกบุหรี่เริ่มที่บ้าน ชูแคมเปญ "เลิกบุหรี่บ้านละคน" โดยทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสยินดีพร้อมสนับสนุน และขอเวลาในการศึกษารายละเอียดต่าง ๆ และกำหนดวันเวลาที่เหมาะสมในการที่ทำบันทึกข้อตกลงร่วมกัน

ต่อมาทางมูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย (สสม.) ได้เข้าพบสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส โดยมีนายอาหาหมัดอัลดุลห์ หะยีมะ เลขานุการฯ ได้ให้การต้อนรับและร่วมแลกเปลี่ยนประเด็นต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องนโยบายของทางสำนักงานคณะกรรมการอิสลามฯ ทั้งนี้ รศ.ดร.อิสมาแอ อาลี ได้นำเสนอประเด็นที่จะดำเนินการให้มัสยิดเป็นเขตปลอดบุหรี่เต็มรูปแบบตามที่กฎหมายกำหนด โดยการขอความร่วมมือจากทางสำนักงานคณะกรรมการอิสลามฯ ให้มีการประกาศนโยบายให้มัสยิดตลอดจนบริเวณมัสยิดเป็นเขตปลอดบุหรี่อย่างน้อย 5 เมตรจากทางเข้า – ออก มัสยิดตามกฎหมาย

การทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) ในครั้งนี้ ประกอบไปด้วย 3 ฝ่าย คือ 1) มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย (สสม.) 2) คณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และ 3) สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด โดยมีข้อตกลงร่วมกัน เพื่อสนับสนุนด้านวิชาการ ด้านการบูรณาการความรู้เรื่องพิษภัยบุหรี่ การรณรงค์ และการประชาสัมพันธ์โครงการฯ

 

โครงการ : เลิกบุหรี่เริ่มที่บ้าน

แก้ไขล่าสุด : 25 ต.ค. 2563, เวลา 09:08


กิจกรรมอื่นๆ

มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย

ร่วมสร้างสังคมปลอดบุหรี่