"สร้างความเข้าใจและเข้าถึงข้อมูลอันตราย ผลกระทบที่เกิดจากการพึ่งพิงยาสูบ" @ บ้านแคเหนือ

           วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา นายไฟซอล สะเหล็ม ผู้รับผิดชอบโครงการลดการพึ่งพิงยาสูบ ได้จัดกิจกรรม "สร้างความเข้าใจและเข้าถึงข้อมูลอันตราย ผลกระทบที่เกิดจากการพึ่งพิงยาสูบ" ณ ศูนย์เรียนรู้วิทยาลัยทุ่งโพธิ์ บ้านแคเหนือ ม.2 ต.แค อ.จะนะ จ.สงขลา มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 51 คน โดยมี นายอะหมัด หลีขาหรี ตำแหน่ง คณะทำงานสนับสนุนวิชาการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา เป็นวิทยากรในกิจกรรมครั้งนี้

          กิจกรรมในวันดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านในชุมชน ที่เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนกิจกรรม โดยมุ่งเน้นสร้างความเข้าใจถึงข้อมูลพิษภัยของการพึ่งพิงยาสูบ ทั้งที่เกิดขึ้นตัวตัวผู้สูบเองและผู้ที่อยู่รอบข้างหรือคนในครอบครัว อีกทั้งยังแนะนำเทคนิคในการเลิกสูบบุหรี่ แนวทางใการดูแลสุขภาพ

กินน้ำเป็นยา...​ กินปลาเป็นหลัก...​ กินผักเกินครึ่ง...​ ไข่ไก่ฟองหนึ่ง​... 

อย่าพึ่งกาแฟ​... อย่าแก่ของเค็ม...​ อย่าเล็มของหวาน​... อย่า​ทานของทอด...​

อย่ากอดแต่เหล้า...​ อย่าเฝ้าสูบควัน​... สุริยันวันทา​... เริงร่าออกกำลังกาย...​

ขยับกายเป็นนิจ...​ ศาสนกิจเป็นประจำ​... สำคัญปล่อยวาง...

           หลังจากวิยากรบรรยาย ได้พูดคุยถึงประเด็นการหาพืชทดแทนที่จะปลูกทดแทนยาสูบ ซึ่งยังยึดตามข้อตกลงจากเวทีประชาคม นั่นก็คือ ปลูกผักสวนครัว บ้านละ 10 ชนิด "พ่อปลูก ลูกรด แม่ได้ผักสด ทดแทนยาสูบ" ผู้เข้าร่วมเห็นด้วยกับวิธีดังกล่าว และมีครัวเรือนขอเข้าร่วมเป็นครัวเรือนนำร่องเพิ่มขึ้นอีกด้วย

โครงการ : ลดการพึ่งพิงยาสูบ

แก้ไขล่าสุด : 30 พ.ค. 2562, เวลา 14:10


กิจกรรมอื่นๆ

มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย

ร่วมสร้างสังคมปลอดบุหรี่