สำรวจพื้นที่การเพาะปลูกยาสูบ ณ ชุมชนบ้านทอนตรน

วันที่ 24 มิถุนายน 2563  ทีมงานมูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย(สสม.)นำโดย นายไฟซอล สะเหล็ม และคณะ ลงพื้นที่พบปะแกนนำชุมชนบ้านทอนตรน หมู่ที่ 5 ตำบลคลองทรายขาว อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง

ทีมงานมูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย(สสม.) ได้แนะนำและเชิญชวนชุมชนบ้านทอนตรน หมู่ที่ 5 ตำบลคลองทรายขาว อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง เข้าร่วมโครงการลดการพึ่งพิงยาสูบ "ครอบครัวปลอดภัย ชุมชนสดใส ไร้ใบยาสูบ"
ซึ่งชุมชนบ้านทอนตรนก็ให้ความสนใจในการเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ทางทีมงานจึงให้เอกสารสำรวจกับชุมชนเกี่ยวกับการพึ่งพิงยาสูบในชุมชน เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการจัดกิจกรรมเวทีประชาคมครั้งต่อไป

#ลดการพึ่งพิงยาสูบ
#เลิกบุหรี่เริ่มที่บ้าน
#เลิกบุหรี่บ้านละคน
#มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย

โครงการ : ลดการพึ่งพิงยาสูบ

แก้ไขล่าสุด : 27 พ.ย. 2563, เวลา 15:17


กิจกรรมอื่นๆ

มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย

ร่วมสร้างสังคมปลอดบุหรี่