เวทีทำความเข้าใจกับแกนนำเยาวชนร่วมกับผู้นำชุมชน

วันที่ 8 ธันวาคม 2561ที่ผ่านมา

นายตอฮีตร์ สายสอิด ผู้รับผิดชอบโครงการร้านชำ ร้านน้ำชา ไร้ยาสูบ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่จัดเวทีทำความเข้าใจกับแกนนำเยาวชนร่วมกับผู้นำชุมชน ณ มัสยิดอัลเกาษัร ม. 2 ต.บาเจาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส โดยมีผู้เข้าร่วมประกอบไปด้วย แกนนำเยาวชนนอกระบบ อิหม่าม กรรมการมัสยิด แกนนำชุมชน กลุ่มมุสลีมะฮฺ อสม. และชาวบ้านในพื้นที่

จากการพูดคุยเรื่องการรณรงค์ 50 เมตรรอบมัสยิดเป็นเขตปลอดบุหรี่ (ร้านชำ ร้านน้ำชา ไร้ยาสูบ) แกนนำเยาวชนได้ลงสำรวจร้านค้าในชุมชน พบว่ามีร้านค้า/ร้าชำ จำนวน 3 ร้าน ร้าน้ำชา จำนวน 3 ร้าน และได้พูดคุยกับเจ้าของร้านค้าเรื่องการณรงค์ 50 เมตร รอบมัสยิดเป็นเขตปลอดบุหรี่ มีร้านค้าจำนวน 3 ร้าน สนใจเข้าร่วมโครงการฯ

นายยาการียา สาแมแว กรรมการมัสยิด ได้เสนอกิจกรรมต่างๆเพื่อรณรงค์ให้ชุมชนเป็นเขตปลอดบุหรี่ อาทิ การสอดแทรกเนื้อหาโทษของการสูบบุหรี่ไปในการอ่านคุตบะห์วันศุกร์ ,การจัดบรรยายหัวข้อเกี่ยวกับโทษของบุหรี่ให้แก่เยาวชนในหมู่บ้านและร้านค้าในละแวก 50 เมตรรอบมัสยิด และขอความร่วมมือจากแกนนำในหมู่บ้านทุกคนช่วยกันทำกิจกรรรมนี้ให้สำเร็จ

โครงการ : ร้านชำร้านน้ำชาไร้ยาสูบ

แก้ไขล่าสุด : 31 ม.ค. 2562, เวลา 12:50


กิจกรรมอื่นๆ

มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย

ร่วมสร้างสังคมปลอดบุหรี่