เวทีทำความเข้าใจกับแกนนำเยาวชนร่วมกับผู้นำชุม

“เยาวชนที่ไปซื้อบุหรี่ในร้านลดลงมากหรือแทบจะไม่มีเลยและไม่มีเยาวชนหน้าใหม่มาซื้อบุหรี่ที่ร้านค้า ส่วนหนึ่งมาจากกิจกรรมที่มัสยิดได้ให้ความสำคัญกับเยาวชน และสร้างความตระหนักให้กับเยาวชนในชุมชน" นายอับดุลรอสะ มะสาและ อิหม่ามประจำมัสยิด กล่าวว่า

“ตั้งแต่มัสยิดได้เข้าร่วมโครงการมัสยิดครบวงจร และกองทุนซะกาตกับ สสม. กรรมมัสยิดได้พยายามสร้างจิตสำนึกเยาวชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงด้านยาเสพติดและอบายมุขต่างๆ โดยการสร้างสิ่งแวดล้อมในมัสยิดให้เยาวชนได้มีร่วมในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน เช่น กีฬาฟุตบอล กียามุลลัย (ละหมาดตอนกลางคืน) เพื่อให้พวกเขาเป็นตัวอย่างที่ดีก่อน ให้พวกเขาสามารถแยกแยะได้สิ่งไหนดี – สิ่งไหนไม่ดีและมีจุดยืนเป็นของตนเอง สิ่งสำคัญต้องอยู่ในหลักการของศาสนาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต”

จากการลงไปพูดคุยทำความเข้าใจรับร้านค้าในการสร้างพื้นที่สุขภาวะ 50 เมตร รอบมัสยิดเป็นเขตปลอดบุหรี่ มีร้านในพื้นที่เป้าหมายจำนวน 3 ร้าน มีร้านค้าที่ยืนยันจะเข้าร่วมโครงการจำนวน 2 ร้าน อีก 1 ร้านกำลังอยู่ในช่วงประสานงาน นอกจากนี้อิหม่ามยังกล่าวเสริมอีกว่า กรรมมัสยิดและแกนนำเยาวชนจะพยายามเชิญชวนร้านทั้งหมดในชุมชนเข้าร่วมโครงการฯ เพราะเห็นว่าเป็นโครงการที่ดีมากๆ

นายอับดุลเลาะ เจ๊ะแต ประธานสภาเทศบาลตำบลบูดีกล่าวว่า เป็นโครงการทีดีมาก แม้ตนเองจะเป็นคนสูบบุหรี่ก็ตาม ตนพยายามเลิกหลายครั้งแล้วแต่ยังไม่สำเร็จ ตอนนี้ก็พยายามลดปริมาณในการสูบ เหตุผลที่อยากเลิกสูบบุหรี่เพราะคนในครัวไม่อยากให้สูบ อยากให้เรามีสุขภาพที่แข็งแรง

นายอับดุลวาฮาบ มะสาและ ได้เล่าประสบการณ์ชีวิตให้ฟังว่า “ตนเองแอบสูบบุหรี่ตั้งแต่อายุ 15 ปี ตอนนั้นดื้อมาก พ่อแม่เตือนก็ไม่ยอมฟัง สูบมาจนมีลูก มีหลาน จนวันหนึ่งมีอาการไอแล้วมีเม็ดเลือดเม็ดเล็กเท่าเม็ดแมงลักออกมา หลังจากนั้นก็เลยเลิกสูบบุหรี่โดยวิธีหักดิบ ซึ่งก่อนหน้านี้เคยเลิกมาแล้ว 4 ครั้งแต่ไม่สำเร็จ ตอนนี้เลิกมาได้ 2 ปี”

กิจกรรมหลังจากนี้จะเป็นการเชิญชวนร้านทั้งหมดในชุมชนเข้าร่วมโครงการและจะจัดเวทีบรรยายให้ความรู้กับชาวบ้านในชุมชนซึ่งจะจัดในช่วงเดือนมกรามคม 2562 นี้

กิจกรรม เวทีทำความเข้าใจกับแกนนำเยาวชนร่วมกับผู้นำชุมชน โครงการร้านชำ ร้านน้ำชา ไร้ยาสูบ วันที่ 22 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ มัสยิดนูรุลฮิลาล (บุดี) ม.1 ต.บุดี อ.เมือง จ.ยะลา

โครงการ : ร้านชำร้านน้ำชาไร้ยาสูบ

แก้ไขล่าสุด : 2 ก.พ. 2562, เวลา 21:55


กิจกรรมอื่นๆ

มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย

ร่วมสร้างสังคมปลอดบุหรี่