สัญจรโรงเรียนพาเลิกบุหรี่โรงเรียนเร๊าะมานีย๊ะห์

เด็กที่ดีในวันนี้...คือผู้ใหญ่ที่ดีในวันข้างหน้า

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา ทางทีมงานโครงการสัญจรโรงเรียนพาเลิกบุหรี่จังหวัดสงขลา นำโดยนายตอฮีตร์ สายสอิด และทีมงาน ได้ลงจัดกิจกรรมสัญจรโรงเรียนเร๊าะมานีย๊ะห์ อ.จะนะ จ.สงขลา

ในวันนี้มีเด็กเข้าร่วมจำนวน 60 คน (ป.4 - ป.6) ทีมงานได้เตรียมกิจกรรมสนุกๆ เกี่ยวกับการรณรงค์การเลิกบุหรี่ตลอดทั้งวัน โดยเฉพาะกิจกรรมถาม - ตอบ ปัญหามหาสนุก ซึ่งเห็นได้จากความตั้งใจ ความสนุกสนานของเด็กในการช่วยกันรณรงค์เลิกบุหรี่

สุดท้าย แต่ไม่ท้ายสุด.....ในช่วงท้ายโครงการทีมงานได้มอบสื่อ โปสเตอร์ และการ์ตูนแจกให้กับนักเรียนและโรงเรียนอีกด้วย เพื่อเป็นการกระจายความดีสู่ครอบครัวและสังคมต่อไปในการลด ละ เลิกบุหรี่ต่อไป

#เพราะเด็กนั้นบริสุทธิ์เหมือนผ้าขาว....

#มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย 
#เลิกบุหรี่เริ่มที่บ้าน
#เลิกบุหรี่บ้านละคน

โครงการ : สัญจรโรงเรียนพาเลิกบุหรี่

แก้ไขล่าสุด : 7 ก.พ. 2562, เวลา 11:08


กิจกรรมอื่นๆ

มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย

ร่วมสร้างสังคมปลอดบุหรี่