"สร้างความเข้าใจและเข้าถึงข้อมูลอันตราย ผลกระทบที่เกิดจากการพึ่งพิงยาสูบ" @ บ้านผังปาล์ม3

          เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา นายไฟซอล สะเหล็ม ผู้รับผิดชอบโครงการลดการพึ่งพิงยาสูบ ได้จัดกิจกรรม "สร้างความเข้าใจและเข้าถึงข้อมูลอันตราย ผลกระทบที่เกิดจากการพึ่งพิงยาสูบ"  ณ อาคารเอนกประสงค์ บ้านผังปาล์ม3 หมู่ที่ 2 ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล โดยมีนายวัฒนา บิลังโหลด ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.ปาล์มพัฒนา เป็นวิยากรในกิจกรรมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 50 คน

          นายวัฒนา บิลังโหลด ได้นำเสนอ พรบ.เกี่ยวกับบุหรือ พิษภัยโรคต่างๆที่เกิดจากการสูบบุหรี่ ควันบุหรี่มือสอง สถานที่ต้องห้ามในการสูบบุหรี่ โดยได้สุ่มถามผู้เข้าร่วมบางคนที่สูบบุหรี่เป็นเคสตัวอย่าง ถามถึงความรู้สึกต่อการสูบบุหรี่ของคนในครอบครัว

- ความรู้สึกของตนเอง(ผู้สูบ) : ไม่อยากให้ลูกสูบบุหรี่ เพราะมันไม่ดี

- ความรู้สึกของลูก : ลูกอยากให้พ่อเลิกสูบบุหรี่

- ความรู้สึกของคนในครอบครัว : ไม่อยากให้พ่อสูบบุหรี่

          จะเห็นได้ว่า คนเป็นพ่อแม่ ไม่ต้องการให้ลูกเข้ามายุ่งเกี่ยวกับบุหรี่/ใบจาก ถ้าเป็นเช่นนั้น แบบอย่างที่ดีของลูก คือ พ่อแม่ ซึ่งควรจะเป็นแบบอย่างให้แก่ลูก ค่อยเป็นค่อยไปในเการเลิก เลิกบุหรี่เพื่อตัวคุณเองและคนในครอบครัว  หลังจากนั้นได้สาธิตการสูบบุหรี่ จากเครื่องสูบบุหรี่จำลอง เพื่อให้เห็นว่า สูบบุหรี่ 1 มวน ผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรบ้าง

           หลังจากวิยากรบรรยาย ได้พูดคุยถึงประเด็นการหาพืชทดแทนที่จะปลูกทดแทนยาสูบ ซึ่งยังยึดตามข้อตกลงจากเวทีประชาคม นั่นก็คือ เลี้ยงปลา เลี้ยงไก่ และปลูกผักปลอดสารพิษ นำร่อง 25 ครัวเรือน สู่การสร้างเป็นชุมชนปลอดยาสูบในอนาคต ผู้เข้าร่วมเห็นด้วยกับวิธีดังกล่าว และพร้อมที่จะขับเคลื่อนไปพร้อมกัน

โครงการ : ลดการพึ่งพิงยาสูบ

แก้ไขล่าสุด : 30 พ.ค. 2562, เวลา 14:50


กิจกรรมอื่นๆ

มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย

ร่วมสร้างสังคมปลอดบุหรี่