วารสารสุขสาระ รายเดือน

สุขสาระ เป็นจดหมายข่าวรายเดือนของมูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย นำเสนอข้อมูลข่าวสารทางด้านสุขภาพ รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ของมูลนิธิฯ


 

สุขภาพ หมายถึง การมีร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ ในทุกส่วนของร่างกาย มีสุขภาพจิตดี และสามารถปรับตัวให้อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างปกติสุข

 

ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงไปจากประเทศเกษตรกรรมเป็นอุตสาหกรรม เกิดค่านิยมความทันสมัยเยี่ยงประเทศที่พัฒนาแล้ว ทำให้วิถีชีวิตของคนไทยเปลี่ยนไปในทุกๆ ด้าน พฤติกรรมทางสังคมที่ไม่ถูกต้อง ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตทั้งร่างกายและจิตใจ เกิดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ นาๆ   

ปัญหาสุขภาพในหลายด้านมักเกิดจากความไม่รู้ ไม่เข้าใจ  เช่น ความไม่รู้ในเรื่องการบริโภคไขมันทรานส์  ความไม่รู้ถึงผลเสียของการบริโภคอาหารรสจัด ไม่ว่าจะเป็นเค็มจัด หรือหวานจัด ขณะที่ปัญหาสุขภาพบางด้านแม้จะมีความรู้ ความเข้าใจ แต่สิ่งเร้าจากภายนอกได้เข้ามาบดบัง จนมองไม่เห็นข้อเท็จจริง เช่น มีความรู้ว่าการสูบบุหรี่ และการดื่มสุราเป็นอันตรายต่อร่างกาย ก็ยังสูบบุหรี่ และร่ำสุรา เพราะใครๆ เขาก็ทำกัน หรืออ้างว่าเป็นการเข้าสังคม หรือแก้เครียด เป็นต้น ปัญหาสุขภาพที่เกิดขึ้น ทำให้รัฐต้องแบกภาระในการรักษา ดูแล ผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นอย่างไม่จำเป็น

มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย (สสม.) องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร เป็นองค์กรมุสลิมองค์กรแรกที่ประกาศต้านบุหรี่ และส่งเสริมสุขภาพอย่างชัดเจน เนื่องเพราะบุหรี่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ทั้งต่อตัวผู้เสพ และผู้คนรอบข้าง อีกทั้งยังมีความเห็นของนักวิชาการด้านศาสนาหลายสำนักที่ระบุว่า  “บุหรี่เป็นสิ่งต้องห้าม”  ที่น้อยคนนักจะให้ความสนใจ อีกทั้งปัญหาในเรื่องของการบริโภค หวานจัด มันจัด เค็มจัด ฯลฯ รวมไปถึงขาดการออกกำลังกาย ซึ่งเป็นปัญหาหนักของสังคมไทยโดยทั่วไป

จดหมายข่าวรายเดือน “สุขสาระ” ไม่เพียงแต่จะเผยแพร่กิจกรรมของมูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย (สสม.)  ยังได้สอดแทรกเรื่องราวความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพทั่วไป พิษภัยของบุหรี่ที่มีต่อสุขภาพของผู้เสพ และคนใกล้ชิด รวมไปถึงปัญหาด้านกฎหมายเกี่ยวกับบุหรี่ที่สังคมมักละเลย ด้วยเจตนาที่จะให้สังคมได้ตระหนักถึงปัญหาสุขภาพที่กำลังรุกรานสังคมอยู่ เพื่อจักได้เตรียมตัวป้องกัน

“สุขสาระ” จึงหมายถึงเรื่องราว และสาระดีๆ เกี่ยวกับสุขภาพ หรือ สาระดีๆ  ของความสุข ที่มุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อผู้อ่านโดยทั่วกัน แม้จะจัดพิมพ์ด้วยงบประมาณที่จำกัด แต่จ่ายแจกฟรีโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ผ่านเครือข่าย สู่ผู้สนใจในชุมชนมุสลิม ทุกภูมิภาค

ผู้สนใจสามารถติดตามบทความสุขภาพ ได้จากเว็บไซต์นี้ และสมัครรับสุขสาระ   เพียงร่วมสนับสนุนค่าจัดส่งปีละ 200 บาท โดยโอนเงินเข้าบัญชี วารสารสุขสาระ  ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บัญชีเลขที่ 403-514520-1 และสำเนาใบโอนพร้อมที่อยู่ของท่าน มาที่ “สุขสาระ” เลขที่ 1 หมู่ 13 แขวง/เขตมีนบุรี  กทม.10510 “สุขสาระ” ก็พร้อมจะเป็นวารสารประจำบ้านของท่าน


แก้ไขล่าสุด : 18 ก.พ. 2562, เวลา 11:18


มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย

ร่วมสร้างสังคมปลอดบุหรี่