ร่วมงาน “เสียงที่คนอื่นไม่ได้ยิน : ประชากรกลุ่มเฉพาะ” ของ สำนัก 9 สสส.

สสส.จัดประชุมใหญ่ครั้งแรก “เสียงที่คนอื่นไม่ได้ยิน : ประชากรกลุ่มเฉพาะ” ชวนคนทำงานด้านสังคมและเครือข่าย ประชากรกลุ่มเฉพาะคนพิการ ผู้ต้องขัง คนไร้บ้าน ฯลฯ ร่วมสร้างสุขภาวะ พร้อมโชว์ผลงาน 1 ทศวรรษความเป็นธรรมทางสุขภาพ

การจัดงานในครั้งนี้ มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทยนำทัพเครือข่ายภายใต้แผนงานควบคุมการบริโภคยาสูบมุสลิมไทยกว่า 100 คน เข้าร่วมด้วย รวมถึงกลุ่มการแสดงศิลปะวัฒนธรรม ได้แก่ อนาชีด และปันจักศีลัต โดยมูลนิธิฯ ได้ร่วมจัดกิจกรรมสานเสวนาในห้องย่อยที่ 2 ในประเด็นปัญหาสุขภาวะมุสลิมไทย

นางภรณี ภู่ประเสริฐผู้อำนวยการสำนักงานสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ (สำนัก9) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า สสส. จัดประชุมวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เสียงที่คนอื่นไม่ได้ยิน : ประชากรกลุ่มเฉพาะ “Voice of the voiceless: the vulnerable populations” ระหว่างวันที่12-13 มิถุนายน 2562 ที่ อิมแพค เมืองทองธานี เพื่อเป็นเวทีวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นการสร้างเสริมสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะสำหรับภาคีเครือข่ายทั้งภาคประชาสังคม ภาครัฐ และภาคเอกชน เปิดพื้นที่ในการพูดคุยพัฒนาแนวทางการขับเคลื่อนการสร้างเสริมสุขภาวะ ความเป็นธรรมทางสุขภาพอย่างมีส่วนร่วม รวมถึงสื่อสารสาธารณะไปยังสังคมให้มีความเข้าใจ ให้โอกาส และมีทัศนคติเชิงบวกกับประชากรกลุ่มนี้มากยิ่งขึ้น ช่วง10ปีที่ผ่านมาสสส.พยายามขับเคลื่อนการสร้างเสริมสุขภาวะ ลดความเหลื่อมล้ำในประชากรกลุ่มเฉพาะ ซึ่งจะมีการแสดงผลการทำงาน1ทศวรรษความเป็นธรรมทางสุขภาพที่ประสบผลสำเร็จ อาทิ นวัตกรรมการจ้างงานคนพิการ ซึ่ง สสส.สนับสนุนผ่านมูลนิธินวัตกรรมทางสังคมตั้งแต่ปี 2558 ปัจจุบันมีการจ้างงานได้ 15,000 อัตรา หรือสนับสนุนให้เกิดการจ้างงานกลุ่มคนไร้บ้าน พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ให้เป็นผู้สูงอายุที่กระฉับกระเฉง เตรียมความพร้อมประชากรทุกกลุ่มก่อนประเทศไทยจะเป็นสังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์ในปี 2564 และสังคมสูงอายุระดับสุดยอด ในปี 2574

"เครือข่ายคนที่ทำงานกับประชากรกลุ่มเฉพาะ มักเจอปัญหา อุปสรรค เวทีนี้จะได้รับการพูดคุย เยียวยา ฟื้นฟูให้กำลังใจกัน สร้างแรงบันดาลใจต่อกัน เริ่มจากทำให้เห็นคุณค่าในตัวเองก่อน เพื่อมีพลังในการช่วยเหลือคนอื่นต่อไป"

อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่

 

โครงการ : สื่อสารต้านยาสูบ

แก้ไขล่าสุด : 16 มิ.ย. 2562, เวลา 22:53


กิจกรรมอื่นๆ

มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย

ร่วมสร้างสังคมปลอดบุหรี่