สัญจรเด็กตาดีกาพาเลิกบุหรี่ ตาดีกานูรุลยามาอะห์ ตาเนาะปูเต๊ะ อ.บันนังสตา จ.ยะลา

วันที่ 26 กันยายน 2563 (ช่วงบ่าย) ทีมสัญจรเด็กตาดีกาพาเลิกบุหรี่ มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย (สสม.) นำโดยนายมูฮามัดอัลอามีน กูนา นายอับดุลรอซะ ยะหริ่ง และนายซัยฟุดดีน ตุยง ทีมวิทยากรโครงการเด็กตาดีกาพาเลิกบุหรี่ ลงพื้นที่จัดกิจกรรมฯ ให้กับนักเรียนตาดีกา ณ ตาดีกานูรุลยามาอะห์ ตาเนาะปูเต๊ะ อ.บันนังสตา จ.ยะลา เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง และสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้กับเยาวชน และให้เยาวชนเหล่านั้นเป็นสื่อกลางในการชวนชวนคนในครอบครัวให้เลิกบุหรี่ ตามแนวคิดแคมเปญ "เลิกบุหรี่บ้านละคน"

"หยุดบุหรี่วันนี้ เพื่อสุขภาพที่ดี"

การจัดกิจกรรมได้รับความร่วมมือจากคณะครู และนักเรียนตาดีกาเป็นอย่างดี กิจกรรมดำเนินไปได้ด้วยความเรียบร้อยและสนุกสนาน เด็กๆ สัญาญาว่าจะกลับไปชวนคนในครอบครัว (อาทิ พ่อ พี่ชาย)ให้เลิกบุหรี่ ตามแนวคิดของโครงการ

โครงการเด็กตาดีกาพาเลิกบุหรี่เป็นอีก 1โครงการที่ให้ความสำคัญกับการจัดการปัญหาบุหรี่ด้วยคนในครอบครัวโดยการชูแคมเปญ "เลิกบุหรี่บ้านละคน" ถ้าทำให้คนในบ้านเลิกบุหรี่ได้เพียงแค่ 1 คน การเลิกคนที่ 2 และ 3 จะง่ายขึ้น 

ความสนุกยังไม่หมดเพียงเท่านี้ ในช่วงท้ายกิจกรรมทางทีมงาน สสม. ได้มอบสื่อ โปสเตอร์ และการ์ตูนแจกให้กับนักเรียนและโรงเรียนเพื่อนำไปรณรงค์ต่ออีกด้วย 

มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย (สสม.) ขอขอบคุณคณะครูและนักเรียนทุกๆท่าน

#เด็กตาดีกาพาเลิกบุหรี่

#บ้านนี้มีเด็ก

#โปรดงดสูบบุหรี่

#เลิกบุหรี่เริ่มที่บ้าน

#เลิกบุหรี่บ้านละคน

#มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย 

โครงการ : เด็กตาดีกาพาเลิกบุหรี่

แก้ไขล่าสุด : 25 ต.ค. 2563, เวลา 09:14


กิจกรรมอื่นๆ

มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย

ร่วมสร้างสังคมปลอดบุหรี่