สัญจรโรงเรียนพาเลิกบุหรี่ลงพื้นที่ติดตามผลในเขต อ.หนองจิก และอ.มายอ จ.ปัตตานี

วันที่ 22 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา ทางทีมงานโครงการสัญจรโรงเรียนพาเลิกบุหรี่ นำโดยนายอนนต์  ตุหายและทีมงาน ได้ลงพื้นที่ติดตามโครงการฯ โรงเรียนในเขตอ.หนองจิก และอ.มายอ จ.ปัตตานี ประกอบด้วยโรงเรียนบ้านสะกำ(ธันวาศิลป์) โรงเรียนบ้านกระหวะ โรงเรียนปัตตานีดารุสลาม และโรงเรียนบ้านรามง

วันนี้ทางทีมงานได้รับการต้อนรับจากครูผู้ประสานงานโครงการฯ เป็นอย่างดี ในการติดตามครั้งนี้ทางทีมงานได้เก็บแบบสอบถามที่ได้จากการจัดกิจกรรมที่จัดให้กับนักเรียนที่ผ่านมาจะการกลับไปสอบถามและเชิญชวนคนในครอบครัวที่สูบบุหรี่ให้ลด ละ เลิกบุหรี่ ให้ได้ในที่สุด ซึ่งถือว่ากิจกรรมได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ในการช่วยกันรณรงค์ให้ปัญหาการสูบบุหรี่ให้หมดไปในที่สุด

#เรามาร่วมมือกันนะครับทุกคน

#มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย 
#เลิกบุหรี่เริ่มที่บ้าน
#เลิกบุหรี่บ้านละคน

โครงการ : สัญจรโรงเรียนพาเลิกบุหรี่

แก้ไขล่าสุด : 24 ต.ค. 2562, เวลา 14:24


กิจกรรมอื่นๆ

มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย

ร่วมสร้างสังคมปลอดบุหรี่