สำรวจข้อมูลพื้นที่การเพาะปลูกยาสูบ ณ ชุมชนบ้านเกาะทากใต้

วันที่ 7 กรกฎาคม 2563  ทีมงานมูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย (สสม.) นำโดย นายไฟซอล สะเหล็ม และคณะลงพื้นที่พบปะแกนนำชุมชนบ้านเกาะทากใต้ หมู่ที่ 3 ตำบลนาหว้า อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

ทีมงานมูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย(สสม.)แนะนำและเชิญชวนชุมชนบ้านเกาะทากใต้ หมู่ที่ 3 ตำบลนาหว้า อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เข้าร่วมโครงการลดการพึ่งพิงยาสูบ "ครอบครัวปลอดภัย ชุมชนสดใส ไร้ใบยาสูบ"
ซึ่งชุมชนบ้านเกาะทากใต้ก็ให้ความสนใจในการเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ทางทีมงานจึงให้เอกสารสำรวจกับชุมชนเกี่ยวกับการพึ่งพิงยาสูบในชุมชน เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการจัดกิจกรรมเวทีประชาคมครั้งต่อไป

#ลดการพึ่งพิงยาสูบ
#เลิกบุหรี่เริ่มที่บ้าน
#เลิกบุหรี่บ้านละคน
#มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย

โครงการ : ลดการพึ่งพิงยาสูบ

แก้ไขล่าสุด : 27 พ.ย. 2563, เวลา 15:14


กิจกรรมอื่นๆ

มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย

ร่วมสร้างสังคมปลอดบุหรี่