สัญจรโรงเรียนพาเลิกบุหรี่โรงเรียนบ้านบาตัน (ฟรอยด์รอสอนุสรณ์)

เยาวชนอาสา นำพาครอบครัว ต้านภัยบุหรี่...

วันที่ 25 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา ทางทีมงานโครงการสัญจรโรงเรียนพาเลิกบุหรี่ นำโดยนายมูฮัมหมัดอัลอามีน กูนา ได้ลงจัดกิจกรรมสัญจรโรงเรียนบ้านบาตัน(ฟรอยด์รอสอนุสรณ์) อ.เมือง จ.ยะลา

ในวันนี้มีเด็กเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 60 คน (ป.5 - ป.6) ทีมงานได้เตรียมกิจกรรมสนุกๆ มากมาย เกี่ยวกับการรณรงค์การเลิกบุหรี่ตลอดทั้งวัน โดยเฉพาะกิจกรรมตีป้อมปราการบุหรี่  ที่สร้างความตื่นเต้นและความสนุกสนานให้กับน้องๆ ทุกคน ที่มีจุดมุ่งหมายเดียวกันที่จะกลับไปบอกคนในครอบครัวให้ ลด ละ เลิกบุหรี่ ผ่านความรักที่มีต่อคนในครอบครัวอย่างสุดซึ้ง

ในช่วงท้ายกิจกรรม ทางทีมงาน สสม. ได้มอบสื่อ โปสเตอร์ และการ์ตูนแจกให้กับนักเรียนและโรงเรียน เพื่อให้ทุกคนช่วยกันเป็นกระบอกเสียงที่สำคัญสู่คนที่คุณรัก คนในครอบครัว ชุมชนและสังคมต่อไป

#ด้วยพลังแห่งรัก....

#มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย 
#เลิกบุหรี่เริ่มที่บ้าน
#เลิกบุหรี่บ้านละคน

โครงการ : สัญจรโรงเรียนพาเลิกบุหรี่

แก้ไขล่าสุด : 8 พ.ค. 2562, เวลา 15:02


กิจกรรมอื่นๆ

มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย

ร่วมสร้างสังคมปลอดบุหรี่