สำรวจข้อมูลพื้นที่การเพาะปลูกยาสูบ ณ ชุมชนบ้านนาแก้ว

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563  ทีมงานมูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย(สสม.) นำโดย นายไฟซอล สะเหล็ม และคณะลงพื้นที่พบปะแกนนำชุมชนบ้านนาแก้ว หมู่ที่ 9 ตำบลท่าแพ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล


ทีมงานมูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย(สสม.)แนะนำและเชิญชวนชุมชนบ้านนาแก้ว หมู่ที่ 9 ตำบลท่าแพ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูลเข้าร่วมโครงการลดการพึ่งพิงยาสูบ "ครอบครัวปลอดภัย ชุมชนสดใส ไร้ใบยาสูบ"
ซึ่งชุมชนบ้านนาแก้วก็ให้ความสนใจในการเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ทางทีมงานจึงให้เอกสารสำรวจกับชุมชนเกี่ยวกับการพึ่งพิงยาสูบในชุมชน เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการจัดกิจกรรมเวทีประชาคมครั้งต่อไป

#ลดการพึ่งพิงยาสูบ
#เลิกบุหรี่เริ่มที่บ้าน
#เลิกบุหรี่บ้านละคน
#มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย

โครงการ : ลดการพึ่งพิงยาสูบ

แก้ไขล่าสุด : 27 พ.ย. 2563, เวลา 15:09


กิจกรรมอื่นๆ

มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย

ร่วมสร้างสังคมปลอดบุหรี่