สสม.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "สร้างศักยภาพต้านภัยบุหรี่"


มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย (สสม.) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "สร้างศักยภาพต้านภัยบุหรี่" 3 รุ่น เน้นการเสริมศักยภาพกลุ่มเป้าหมายในสามประเด็นหลัก คือ

1) การให้ความรู้เรื่องอันตรายของการบริโภคยาสูบที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและคนในครอบครัว
2) การให้ความรู้จิตวิทยาครอบครัวที่ทำให้เกิดแรงจูงในการเลิกบุหรี่
3) การให้เทคนิคการให้คำปรึกษาการเลิกบุหรี่ที่ทำให้ผู้ติดบุหรี่สามารถเลิกบุหรี่ได้อย่างรวดเร็วและยั่งยืน


รุ่นที่ 1 ปลุกพลังผู้นำขับเคลื่อนพื้นที่สุขภาวะ (ผู้นำศาสนา อิหม่าม คณะกรรมการมัสยิด หรือผู้นำชุมชน รวมภรรยาหรือบุตรสาว)

รุ่นที่ 2 นักรณรงค์ครอบครัวเลิกบุหรี่ (ภรรยาและบุตรสาวผู้นำศาสนา และบุคลากรครู)

รุ่นที่ 3 นักรณรงค์ชุมชนปลอดบุหรี่ (เยาวชนนอกระบบ)


ผู้ผ่านการอบรมจะได้เรียนรู้กระบวนการควบคุมการสูบบุหรี่ในครอบครัว การปกป้องสิทธิของผู้ไม่สูบบุหรี่โดยเฉพาะการไม่สูบบุหรี่ในบริเวณมัสยิด และในรัศมี 50 เมตร รอบมัสยิด และขยายผลสู่ส่วนอื่นในวงกว้างต่อไป

 

สถานที่อบรม :โรงแรมหาดใหญ่พาราไดซ์ แอนด์ รีสอร์ท อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

 

 

รุ่นที่ 1 วันที่ 29 กันยายน -1 ตุลาคม 2561 (36 คน)

รุ่นที่ 2 วันที่ 6-8 ตุลาคม 2561 (20 คน)

รุ่นที่ 3 วันที่ 20-22 ตุลาคม 2561 (20 คน)

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

  • คุณดาวุด ทับอุไร 089-489-9594 

โครงการ : กระตุ้นบทบาทครอบครัวและชุมชน

แก้ไขล่าสุด : 12 ก.ย. 2561, เวลา 16:57


กิจกรรมอื่นๆ

มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย

ร่วมสร้างสังคมปลอดบุหรี่