สัญจรโรงเรียนพาเลิกบุหรี่โรงเรียนธรรมศึกษามูลนิธิ และโรงเรียนบ้านโคกพะยอม

เพราะเยาวชนคือสิ่งสำคัญที่สุดที่ทุกคนต้องช่วยกันดูแล....

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา ทางทีมงานโครงการสัญจรโรงเรียนพาเลิกบุหรี่ 2 ทีม คือทีมงานจัดกิจกรรมจาก 3 จังหวัดชายแดนใต้ นำโดยนายมูฮัมหมัดอัลอามีน กูนาและทีมงาน ได้ลงจัดกิจกรรมสัญจรโรงเรียนบ้านโคกพะยอม จ.นราธิวาส และทีมงานจัดกิจกรรมจังหวัดสงขลา นำโดยนายตอฮีตร์ สายสอิด และทีมงานได้ลงจัดกิจกรรมสัญจรโรงเรียนธรรมศึกษามูลนิธิ จ.สงขลา 

ในวันนี้มีเด็กเข้าร่วมโรงเรียนประมาณละ 60 คน (ป.4 - ป.6) ทีมงานได้เตรียมกิจกรรมสนุกๆ เกี่ยวกับการรณรงค์การเลิกบุหรี่ตลอดทั้งวัน โดยเฉพาะกิจกรรม 6 ขา มหาสนุกห่างไกลบุหรี่ และกิจกรรมตีป้อมบุหรี่ ซึ่งเห็นได้จากความตั้งใจ แววตา และความสนุกสนานของเด็กในการเล่นกิจกรรม

ยังไม่หมดเพียงเท่านี้.....ในช่วงท้ายโครงการทีมงานได้มอบสื่อ โปสเตอร์ และการ์ตูนแจกให้กับนักเรียนและโรงเรียนอีกด้วย เพื่อเป็นการกระจายความดีสู่ครอบครัวและสังคมต่อไปในการลด ละ เลิกบุหรี่เมรัย สานสายใยกระชับความผูกพันธ์

#เพราะเราคือพี่น้องกัน....

#มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย 
#เลิกบุหรี่เริ่มที่บ้าน
#เลิกบุหรี่บ้านละคน

โครงการ : สัญจรโรงเรียนพาเลิกบุหรี่

แก้ไขล่าสุด : 7 ก.พ. 2562, เวลา 10:57


กิจกรรมอื่นๆ

มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย

ร่วมสร้างสังคมปลอดบุหรี่