#ลดการพึ่งพึงยาสูบ กันเถอะครับ! #SAVE ME & SAVE FAMILY

         วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา นายไฟซอล สะเหล็ม ผู้รับผิดชอบโครงการลดการพึ่งพิงยาสูบ ได้จัดกิจกรรม "เยาวชนรุ่นใหม่ เข้าใจแล้วเข้าถึงข้อมูลพิษภัยของการพึ่งพิงยาสูบ" ณ บ้านนาโต๊ะขุน ม.6 ต.แป-ระ อ.ท่าแพ จ.สตูล มีผู้เข้าร่วมทั้งหมดประมาณ 40 กว่าคน

        กิกรรมในวันดังกล่าว สอดแทรกความรู้เกี่ยวกับพิษภัยของยาสูบ นำไปสูการติดยาเสพติดในอนาคต  โดยมี ร.ต.อ.อาซีซัน ปันดีกา ข้าราชการตํารวจบํานาญ สถานีตำรวจภูธรอำเภอท่าแพ เป็นวิทยากรในกิจกรรมครั้งนี้ จากนั้น ได้นำเสนอในส่วนของ ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากควันบุหรี่ มือสอง มือสาม ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องใหม่ไม่เคยทราบมาก่อน มีคำถามให้เยาวชนแสดงความคิดเห็น ... รู้สึกอย่างไรเมื่อเจอคนสูบบุหรี่ ?   

  •    รู้สึกอึดอัดเหม็นควัน จะบอกให้ไปสูบไกลๆ
  •    ไม่ชอบคนสูบบุหรี่
  •    ไม่สบายใจ และเหม็นปากคนสูบบุหรี่

นี่แค่ส่วนหนึ่งจากความรู้สึกเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมในวันนั้น 

         หลังจากวิทยากรบรรยาย มีเกมส์ บันใดเส้นชัยสู่การเลิกบุหรี่ และตอบคำถามแจกรางวัล สร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้แก่ผู้เข้าร่วม เมื่อทาบถึงผลกระทบจากควันบุหรี่มือสอง มือสาม เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมจะร่วมกันรณรงค์ให้คนลด ละ เลิกการพึ่งพิงยาสูบ โดยเริ่มต้นที่คนในครอบครัวของตนเอง

โครงการ : ลดการพึ่งพิงยาสูบ

แก้ไขล่าสุด : 24 พ.ค. 2562, เวลา 14:45


กิจกรรมอื่นๆ

มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย

ร่วมสร้างสังคมปลอดบุหรี่