สร้างความเข้าใจและเข้าถึงข้อมูลอันตราย ผลกระทบที่เกิดจากการพึ่งพิงยาสูบบ้านเกาะทากใต้

วันที่ 8 ตุลาคม 2563 มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย(สสม.) โดย นายไฟซอล สะเหล็ม และทีมงาน ได้จัดเวทีสร้างความเข้าใจและเข้าถึงข้อมูลอันตราย ผลกระทบที่เกิดจากการพึ่งพิงยาสูบ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจถึงอันตรายของยาสูบ ของผู้สูบและผู้ที่อยู่ข้างเคียง เน้นผลกระทบที่เกิดจากควันบุหรี่/ใบจากมือสอง โดยมี นายอนนท์ ตุหาย Youtuber Healthy Design By Non (นนท์นอนน้อย) เป็นวิทยากรในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมทั้งหมดประมาณ 45 คน

วิทยากร ได้เล่าถึงส่วนประกอบอันตรายของบุหรี่ ได้แก่ นิโคติน น้ำมันดิบ แอมโมเนีย ไซยาไนด์ เป็นต้น

พิษภัยอันตรายของบุหรี่ โรคต่างๆ ได้แก่ มะเร็ง หลอดลมอักเสบ ถุงลมโป่งพอง และยาสูบชนิดต่างๆทั้งชนิดมีควัน และไม่มีควัน ได้แก่ บุหรี่มวน บุหรี่ไฟฟ้า ปารากุ ยาเนียต ยานัด และหมาก

และนำเสนอบุหรี่มือหนึ่ง มือสอง มือสาม

- บุหรี่มือหนึ่ง คือ ตัวของผู้สูบเอง

- บุหรี่มือสอง คือ คนที่ได้รับควันบุหรี่หรือคนที่อยู่ใกล้ผู้สูบ

- บุหรี่มือสาม คือ ควันบุหรี่ที่ติดตามสิ่งของต่างๆ เช่น เสื้อผ้า หมอน ผ้าม่าน ตุ๊กตา เป็นต้น

พร้อมเชิญผู้เข้าร่วมมาเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับการสูบบุหรี่ 2 คน คนที่หนึ่งเป็นผู้หญิงที่อยู่ใกล้คนสูบ คนที่สองเป็นผู้ชายที่สูบเอง

ผู้หญิงได้เล่าถึงการอยู่ใกล้ชิดคนที่สูบบุหรี่ จะได้รับควันบุหรี่มือสอง ซึ่งอันตรายของมันก็ไม่ได้น้อยกว่าคนที่สูบเองเลย ทำให้ไอ เจ็บคอ หายใจไม่ออก ซึ่งสามีของเขาก็สูบ แต่เมื่อเขามีลูกด้วยกัน สามีของเขาก็สามารถเลิกบุหรี่เพื่อลูกได้ ทำให้ครอบครัวของเขาเป็นครอบครัวปลอดบุหรี่

และเขายังเล่าถึงประสบการณ์เกี่ยวกับพิษภัยของบุหรี่ คือ มีผู้หญิงท้องคนหนึ่งขณะที่เขาท้องเขาได้อยู่ใกล้คนสูบบุหรี่และได้รับสารพิษจากควันบุหรี่เมื่อลูกของเขาคลอดออกมาปรากฎว่าลูกของเขาตาบอด เมื่อผู้หญิงท้องและครอบครัวของเขาทราบว่าเด็กคนนี้ตาบอดทุกคนต่างร้องไห้เสียใจนับว่าเป็นเหตุการณ์ที่เศร้าใจยิ่งนัก พิษภัยของบุหรี่มันร้ายแรงจริงๆนะคะ เลิกได้ก็เลิกเถอะ

ผู้ชายได้เล่าถึงวีรกรรมของตัวเองในการสูบบุหรี่ ว่าเขาสูบบุหรี่มันตั้งแต่สมัยวัยรุ่น และสูบเป็นจำนวนมากเขาใช้ชีวิตแบบนั้นจนแก่เฒ่าแต่ปัจจุบันเขาสามารถเลิกบุหรี่ได้แล้วเขารู้สึกเสียใจกับเวลาที่ผ่านมามากที่เขาไปหลงเมามัวสูบบุหรี่ที่มันมีแต่ทำลายร่างการของเขา ตอนเลิกสูบใหม่ๆ ก็จะรู้สึกเครียด เปรี้ยวปาก ทำตัวไม่ถูก แต่เขาก็สู้จนผ่านมันมาได้

แรงบันดาลใจที่ทำให้เขาเลิกสูบบุหรี่ได้

1- ความเข้าใจ เขาได้ทราบถึงพิษภัยที่เกิดขึ้นกับร่างกายของเขา ว่ามันไม่ดีต่อสุขภาพ ร่างกายอ่อนแอ ด้วยความรู้สึกและคำแนะนำนำของหมอ

2- ความละอาย เขารู้สึกละอายใจที่จะสูบบุหรี่อีกทั้งที่รู้ว่าบุหรี่มันไม่ดีต่อสุขภาพและมีพิษภัยมากมาย และยามที่เขาน้อยเขาก็มักจะไอทั้งคืนเขาละอายใจเพราะมันรบกวนคนอื่น

3- หลักคำสอนของศาสนา เขาได้รับการตักเตือนจากผู้รู้ ว่า ศาสนาได้สอนให้เราอย่าทำร้ายตัวเองและอย่านำตัวเราเข้าไปสู่ความหายนะ

บุหรี่หรือใบจากถือเป็นสิ่งหะรอม เพราะเป็นการทำร้ายร่างกายของตนเอง บางคนยังคิดว่าเป็นสิ่งที่คลุมเครือไม่เป็นที่ต้องห้ามอย่างชัดเจน จึงสูบ/เสพเป็นเรื่องปกติ แต่เมื่อมองถึงเหตุผลของการสูบ ส่วนใหญ่แล้วสูบเพื่อต้องการให้รู้สึกมึนเมา สบายใจ ถึงแม้ว่าจะไม่เมาเหมือนกับดื่มเหล้าก็ตาม เพราะทุกสิ่งที่ทำให้มึนเมาเป็นสิ่งที่ต้องห้ามตามบทบัญญัติของศาสนาอิสลามอย่างชัดเจน บุหรี่/ใบจาก ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการเข้าสู่วงจรของยาเสพติด

เมื่อพูดถึงในส่วนของควันบุหรี่/ใบจากมือสอง ชาวบ้านส่วนใหญ่ยังไม่ทราบถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น บางครอบครัวสูบในบ้าน ลูก เมีย ก็นั่งอยู่ด้วย แต่เมื่อได้นำเสนอวีดิโอตัวอย่าง ควันบุหรี่มือสอง ผู้เข้าร่วมบางคนถึงกับรู้สึกตกใจกับสิ่งที่ไม่เคยรู้มาก่อน ที่สูดดมควันบุหรี่มือสองอยู่เกือบทุกวัน

จากข้อเสนอของผู้ที่เข้าร่วมเวทีสร้างความเข้าใจและเข้าถึงข้อมูลอันตราย ผลกระทบที่เกิดจากการพึ่งพิงยาสูบในครั้งนี้ มีความเห็นพ้องกันยินดีที่จะร่วมเปลี่ยนแปลง รณรงค์ขับเคลื่อนลดการพึ่งพิงยาสูบ โดยเน้นสื่อประชาสัมพันธ์ผลกระทบที่เกิดจากบุหรี่/ใบจาก โดยติดไวนิลที่สถานที่สำคัญๆของชุมชน เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจให้แก่คนในชุมชนในเบื้องต้น

#ลดการพึ่งพิงยาสูบ

#เลิกบุหรี่เริ่มที่บ้าน

#เลิกบุหรี่บ้านละคน

#มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย

โครงการ : ลดการพึ่งพิงยาสูบ

แก้ไขล่าสุด : 27 พ.ย. 2563, เวลา 14:43


กิจกรรมอื่นๆ

มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย

ร่วมสร้างสังคมปลอดบุหรี่