ลงพื้นที่เยี่ยมเครือข่ายและชี้แจงรายละเอียดและทำความเข้าใจโครงการฯ

นายตอฮีตร์ สายสอิด ผู้รับผิดชอบโครงการ "ร้านชำ ร้านน้ำชา ไร้ยาสูบ" พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่พบปะ ชี้แจงรายละเอียดและทำความเข้าใจโครงการฯ กับผู้นำชุมชน แกนนำเยาวชนร่วม กลุ่มสตรี พร้อมทั้งชาวบ้าน ในวันที่ 12 ธันวาคม 2561 ณ มัสยิดดารุลมุมีนีน ต.บันนังสาแร อ.เมือง จังหวัดยะลา

นายมะอาโละ สนิ บิลาลประจำมัสยิดได้กล่าวว่า “กิจกรรมรณรงค์ให้มีการเลิกบุหรี่ภายในหมู่บ้านนั้นในตอนนี้ได้มีการจัดขึ้นมาบ้างแล้วบางกิจกรรม เช่น การติดป้ายรณรงค์ห้ามสูบบุหรี่ในมัสยิด การตั้งกฎห้ามสูบบุหรี่ในบริเวณมัสยิดโดยให้ออกไปสูบบุหรี่ที่นอกรั้วมัสยิด ตนรู้สึกดีใจเป็นอย่างมาก ที่ สสม. เข้ามาสนับสนุนกิจกรรมนี้”

นายมุตตากีน สนิ หรือ น้องกิ่ง เยาวชนในชุมชนที่ได้เข้าร่วมอบรมกับ สสม. ได้เล่าถึงความรู้สึกว่า“จากการที่ตนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนั้น ตนเองรู้สึกประทับใจเป็นอย่างมาก เป็นความรู้สึกที่ดี ที่ตนไม่เคยได้เข้าร่วมหรือได้รับมาก่อน และบอกว่าการเลิกสูบบุหรี่นั้นมันยาก แต่ถ้าเราพยายามจริงๆ เราก็เลิกได้ ”

นางยาวาเฮ สะอิ ประธาน อสม.ของหมู่บ้านกล่าวว่า “ตัวเองเป็นครูสอนตาดีกาอยู่ในหมู่บ้านนี้เหมือนกัน จำนวนเด็กที่สูบบุหรี่ส่วนใหญ่จะเป็นเด็กชั้น ป.6 ซึ่งมีจำนวนเยอะมาก และมีเด็กอีกประมาณ 1-2 คน ที่ติดยาเสพติดด้วย สาเหตุมาจากการที่พ่อแม่ไม่มีเวลาให้กับลูก จึงทำให้ลูกเดินเข้าไปในสังคมที่ไม่ดี หลายครั้งแล้วที่ทาง อสม.พยายามที่จะจัดกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องบุหรี่ขึ้นมาในหมู่บ้านแต่ไม่เป็นผลสำเร็จ และรู้สึกดีใจที่ทาง สสม.มาลงจัดโครงการฯ ในพื้นที่”

และยังกล่าวเสริมอีกว่า “เราต้องทำให้สามีที่อยู่ที่บ้านเราเลิกบุหรี่ให้ได้ก่อนเพื่อเป็นการทำให้ลูกๆ เห็น จากนั้นให้สร้างความรักระหว่าคนในครอบครัวด้วยกันเองก่อนแล้วเมื่อคนในความครัวเลิกบุหรี่ได้แล้ว ต่างคนต่างให้ความรักซึ่งกันและกันเราก็สามารถที่จะไปทำให้คนในชุมชนของเราเลิกบุหรี่ได้เช่นกัน”

นายมะอาโละ สนิ กล่าวว่าเสริมว่า “ต่อไปจะมีการจัดอบรมเกี่ยวกับโทษของบุหรี่ให้แก่วันรุ่นและเยาวชนในหมู่บ้าน รวมไปถึงจะนำโปสเตอร์ สติกเกอร์ และไวนิลที่ทาง สสม.ให้มาไปติดตามร้านค้าต่างๆ ในละแวก 50 เมตรรอบมัสยิด และจุดต่างๆ ที่เป็นจุดรวมตัวของเยาวชนในหมู่บ้าน”

ทั้งนี้ที่ประชุมได้แต่งตั้งคณะทำงาน 1 ชุด เพื่อวางแผนการทำงานและขับเคลื่อนกิจกรรมการสร้างเขตสุขภาวะ 50 เมตร รอบมัสยิดเป็นเขตปลอดบุหรี่

โครงการ : ร้านชำร้านน้ำชาไร้ยาสูบ

แก้ไขล่าสุด : 31 ม.ค. 2562, เวลา 15:52


กิจกรรมอื่นๆ

มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย

ร่วมสร้างสังคมปลอดบุหรี่