"บางครั้งสิ่งที่เราคาดการณ์ไว้ อาจจะไม่ใช่อย่างที่คิด"

Alhamdulillah...
@ บ้านผังปาล์ม3 ม.2 ต.ปาล์มพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล

 

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2561 มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย นำโดยนายไฟซอล สะเหล็ม ผู้รับผิดชอบโครงการลดการพึ่งพิงยาสูบ จัดเวทีประชาคมวิเคราะห์สถานการณ์การปลูกและพึ่งพิงยาสูบในพื้นที่ เพื่อสร้างกลไกในการปรับเปลี่ยน หรือหาพืชทดแทนยาสูบที่สามารถสร้างประโยชน์ สร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือนและชุมชน ในวันดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 45 คน ประกอบด้วย อิหม่ามประจำมัสยิด แกนนำชุมชน ครูโรงเรียนตาดีกา กลุ่มแม่บ้าน อสม. ผู้ปลูกยาสูบและชาวบ้านในพื้นที่

จากการพูดคุย ถึงการพึ่งพิงยาสูบในชุมชนจากการสำรวจข้อมูลในเบื้องต้น ได้นำเสนอแก่ชาวบ้าน ซึ่งผลจากการสำรวจ มีผู้ปลูกยาสูบในชุมชนประมาณ 15 ครัวเรือน ครัวเรือนที่ปลูกมากที่สุดประมาณ 1,000 ต้น น้อยสุด 5-10 ต้น กลุ่มคนปลูกยาสูบส่วนใหญ่พึ่งจะเริ่มปลูกได้แค่ปีเดียว แต่ก็มีหลายครัวที่ปลูกแล้วไม่สารถหาตลาดที่จะขายได้ มี 3-4 ครัวเรือนที่ปลูกมาแล้วประมาณ 3 ปี เป้าหมายหลักของการปลูก คือ ปลูกไว้สูบเองและขายเป็นรายได้เสริม

จากข้อเสนอของผู้ที่เข้าร่วมเวทีประชาคมในครั้งนี้มีความเห็นพ้องกันยินดีที่จะร่วมเปลี่ยนแปลง โดยเริ่มต้นด้วยการสร้างแกนนำในการขับเคลื่อน นำโดยอิหม่ามประจำมัสยิดเป็นประธาน ข้อเสนอจากเวทีประชาคมที่จะเปลี่ยนแปลงทดแทนยาสูบมีดังนี้ เลี้ยงปลา เลี้ยงไก่ และปลูกผักปลอดสารพิษ นำร่อง 25 ครัวเรือน สู่การสร้างเป็นชุมชนปลอดยาสูบในอนาคต

โครงการ : ลดการพึ่งพิงยาสูบ

แก้ไขล่าสุด : 6 มี.ค. 2562, เวลา 16:01


กิจกรรมอื่นๆ

มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย

ร่วมสร้างสังคมปลอดบุหรี่