ต้นเเบบมัสยิดปลอดบุหรี่ มัสยิดดารุ้ลอิบาดะห์ (สุเหร่าใหม่) หนองจอก

เมื่อที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 นายอิมรอน ดินอะ ผู้ประสานงานโครงการต้นแบบมัสยิดปลอดบุหรี่ มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย (สสม.) พร้อมคณะที่ปรึกษาโครงการฯ ลงพื้นที่พบปะ อิหม่ามมัสยิดดารุ้ลอิบาดะห์ (นายศักดิ์ชาย ศรีเจริญ) แขวงหนองจอก เขตหนองจอก กรุงเทพฯ เพื่อกระตุ้นมัสยิดในเครือข่ายให้เป็นต้นแบบมัสยิดปลอดบุหรี่และเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ทั้งในเรื่องพิษภัยบุหรี่ และเรื่องอื่นๆต่อไป ทางมัสยิดเห็นถึงความสำคัญในการรณรงค์ปลอดบุหรี่ในศาสนสถาน พร้อมกันนี้ยังมีการแผนการจัดอบรมให้กับเยาวชนในพื้นที่เพื่อทราบถึงพิษภัยและบุหรี่มือสอง ทั้งนี้เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นให้เยาวชนเป็นผู้ขับเคลื่อนคนในชุมชนตลอดจนถึงคนในครอบครัว ต่อไป

ทางมูลนิธิฯ ได้มอบโปสเตอร์พิษภัยบุหรี่ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนตระหนักถึงพิษภัยของบุหรี่และขยายผลไปยังมัสยิดเครือข่ายอื่นๆต่อไป

 

โครงการ : ต้นแบบมัสยิดปลอดบุหรี่

แก้ไขล่าสุด : 12 พ.ค. 2562, เวลา 23:18


กิจกรรมอื่นๆ

มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย

ร่วมสร้างสังคมปลอดบุหรี่