กรุณาให้เกียรติบ้านของอัลลอฮฺ ด้วยการไม่สูบบุหรี่

"กรุณาให้เกียรติบ้านของอัลลอฮฺ ด้วยการไม่สูบบุหรี่"

สสม.จัดกระบวนการ "พัฒนาศักยภาพต้นแบบมัสยิดปลอดบุหรี่"  แก่อิหม่าม คอเต็บ โต๊ะเซี๊ยะ พร้อมภรรยาและบุตร  โดยรุ่นที่ 1 เริ่มเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2561 และต่อมารุ่นที่ 2-3 เริ่มเมื่อวันที่ 8 และ 9 ธันวาคม 2561 โดยมีบุคลากรจาก 23 มัสยิด จากมัสยิดปลอดบุหรี่เดิม ในพื้นที่ภาคกลาง เข้าร่วมกระบวนการ  ณ ศูนย์เรียนรู้ สสม. มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย ถนนร่มเก้า ซอย 6  แขวง/เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นกระบวนการเริ่มต้น ก่อนพัฒนาให้เกิดต้นแบบมัสยิดปลอดบุหรี่ ตามคุณสมบัติของ สสม. อาทิ

  1. การมีมาตรการควบคุมยาสูบ เช่น มาตรการเป็นลายลักษณ์อักษร
  2. มีกระบวนการเลิกบุหรี่ เช่น การให้คำปรึกษาการเลิกบุหรี่ เชิญชวนให้เลิกสูบบุหรี่
  3. มีมุมให้ความรู้พิษภัยบุหรี่ เป็นจุดนิทรรศการของมัสยิด
  4. มีผู้มาเยี่ยมชม ศึกษาดู ต้นแบบมัสยิดปลอดบุหรี่

โดย หลังจากผ่านกระบวนการพัฒนา สสม.จะคัดเลือกมัสยิดที่ดีที่สุดเพียง 5 แห่ง เพื่อประกาศเป็นต้นแบบมัสยิดปลอดบุหรี่ที่พร้อมเป็นแหล่งเรียนรู้ในเรื่องของมัสยิดปลอดบุหรี่ และมอบโล่เกียรติคุณให้ต่อไป

โครงการ : ต้นแบบมัสยิดปลอดบุหรี่

แก้ไขล่าสุด : 4 ก.พ. 2562, เวลา 21:59


กิจกรรมอื่นๆ

มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย

ร่วมสร้างสังคมปลอดบุหรี่