บุหรี่ผลาญเงินทั่่วโลก

ผลการศึกษาของผู้เชี่ยวชาญจากองค์การอนามัยโลก (WHO) และสมาคมมะเร็งอเมริกัน ระบุว่า การสูบบุหรี่ทั่วโลกเมื่อปี 2555 ได้ผลาญเงินไปกว่า 49.28 ล้านล้านบาท

บุหรี่ผลาญเงินทั่วโลก 

ผลการศึกษาของผู้เชี่ยวชาญจากองค์การอนามัยโลก (WHO) และสมาคมมะเร็งอเมริกัน ที่เผยแพร่ในวารสารโทแบคโค คอนโทรล เมื่อวันที่ 31 มกราคม ระบุว่า การสูบบุหรี่ทั่วโลกเมื่อปี 2555 ได้ผลาญเงินไปกว่า 1.4 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 49.28 ล้านล้านบาท) หรือคิดเป็นเกือบ 2 เปอร์เซ็นต์ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของโลก

รายงานระบุว่า เงินที่สูญเสียไปจำนวนมหาศาลนี้ 40 เปอร์เซ็นต์อยู่ในประเทศกำลังพัฒนา ซึ่งมี ผู้ที่มีปัญหาสุขภาพและป่วยเนื่องจากการสูบบุหรี่เพิ่มสูงขึ้น โดยในจำนวนเงินที่สูญเสียไปเหล่านี้เป็นเงินที่ต้องใช้ไปสำหรับการรักษาตัวและเข้าโรงพยาบาลเป็นเงินกว่า 4.2 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ รวมทั้งเงินที่สูญเสียทางอ้อมผ่านการขาดแคลนแรงงานเนื่องจากป่วยหรือเสียชีวิตเนื่องจากการสูบบุหรี่

ผลการศึกษาระบุด้วยว่า การสูบบุหรี่ได้ผลาญเงินอย่างมากไปทั่วโลก โดยเฉพาะในยุโรปและอเมริกาเหนือ ที่โรคภัยเกี่ยวกับบุหรี่มีความรุดหน้าไปอย่างมาก ดังนั้นประเทศต่างๆ ควรจะเร่งหามาตรการในการควบคุมบุหรี่ให้เข้มแข็งมากขึ้นเพื่อไม่ให้สูญเสียเงินไปมากกว่านี้  

รายงาน World Tobacco Atlas 2014 ประมาณการว่า แต่ละปีจะมีผู้คนในโลกเสียชีวิตจากการสูบบุหรี่ประมาณ 6 ล้านคน โดยที่ 10% ของผู้เสียชีวิต (6 แสนคน) เกิดจากการสูดควันบุหรี่ทางอ้อม (Secondhand smoking) ที่น่าสนใจก็คือ สามในสี่ของผู้ที่เสียชีวิตจากการสูดควันบุหรี่ทางอ้อม เป็นเด็กและผู้หญิง

ประเมินกันว่าความเสียหายทางเศรษฐกิจจากการสูบบุหรี่ของไทย จะไม่น้อยกว่า 2 หมื่นล้านบาทต่อปี บุหรี่ทุกมวนที่คุณจุด ไม่ใช่แค่เผากระดาษและใบยา ..แต่ยังเผาเงินในกระเป๋าของคุณอีกด้วย..

สุขสาระ มีนาคม 2560

Tags : all สุขภาพ บุหรี่ อื่นๆ

แก้ไขล่าสุด : 3 ก.พ. 2562, เวลา 00:27


บทความอื่นๆ

มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย

ร่วมสร้างสังคมปลอดบุหรี่