สสม.จัดประชุมทีมงานสัญจรโครงการเด็กตาดีกาพาเลิกบุหรี่

ความสนุกกำลังจะมา  ความมันส์กำลังจะระเบิด 
น้องตาดีกาเตรียมตัวให้พร้อม....
พี่ๆทีมสัญจรเด็กตาดีกาพาเลิกบุหรี่พร้อมแล้ว
เตรียมพบกับกิจกรรมแสนสนุกที่มากไปด้วยเสียงหัวเราะ และเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์กับน้องๆ และของรางวัล

โครงการ “เด็กตาดีกาพาเลิกบุหรี่” เป็นโครงการที่ปรับปรุงมาจากโครงการ “สัญจรโรงเรียนพาเลิกบุหรี่” เป็นการจัดกิจกรรมให้ความรู้และสันทนาการเพื่อสร้างความตระหนักในพิษภัยของบุหรี่ให้กับเด็กโรงเรียนตาดีกา (ศูนย์อบรมจริยธรรมชุมชน) รวมถึงคุรุสัมพันธ์ในภาคกลาง ตระเวณไปตามมัสยิดต่างๆ ที่อยู่ในพื้นที่เป้าหมาย  โดยมีความคาดหวังให้เด็กๆ เป็นสื่อกลางนำความรู้และทักษะที่ได้ไปสร้างความเข้าใจกับคนในครอบครัวโดยเฉพาะคนที่สูบบุหรี่ จนสามารถสร้างและใช้มาตรการจนนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคบุหรี่หรือเลิกบุหรี่ได้ในที่สุด

#เด็กตาดีกาพาเลิกบุหรี่
#บ้านนี้มีเด็ก
#เลิกบุหรี่เริ่มที่บ้าน
#เลิกบุหรี่บ้านละคน
#มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย

โครงการ : เด็กตาดีกาพาเลิกบุหรี่

แก้ไขล่าสุด : 11 ก.ย. 2563, เวลา 16:35


กิจกรรมอื่นๆ

มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย

ร่วมสร้างสังคมปลอดบุหรี่