ประธาน สสม.เดินหน้าหารือผู้นำศาสนาถึงการทำงานยกระดับคุณภาพชิวิตมุสลิมไทย

ประธาน สสม. เดินหน้าหารือผู้นำศาสนาถึงแนวทางการทำงานยกระดับคุณภาพชิวิตมุสลิม แนะแก้ให้ตรงจุดและต้องใช้ความอดทนสูง

         เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 ศ.ดร.อิศรา ศานติศาสน์ ประธานมูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย (สสม.) พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมพบปะผู้นำศาสนา เพื่อแนะนำมูลนิธิฯ และร่วมหารือแนวทางการทำงานด้านสุขภาวะเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตมุสลิม

          โดยเวลา 11.00 น. ศ.ดร.อิศรา ศานติศาสน์ ประธานมูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย (สสม.) เข้าพบบาบออิสมาแอล บิน อุมัร หรือที่รู้จักกันในนาม บาบออิสมาแอล สปันญัง อัลฟาฏอนี โต๊ะครูและผู้รับใบอนุญาตปอเนาะมะฮัดดารุลมูฮาญีรีน ที่บ้านพักของท่าน ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น ทางบาบอเห็นด้วยกับแนวทางการทำงานและแนะนำให้มูลนิธิฯ พยายามแก้ปัญหาสังคมที่ต้นเหตุเพื่อความยังยืน

          ต่อมาเวลา 14.00 น. ได้เดินทางไปยังสำนักงานมูลนิธิมะดีนะตุสสลาม เพื่อเข้าพบ รศ.ดร.อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา อธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาฏอนี และประธานมูลนิธิมะดีนะตุสสลาม ตลอดระยะเวลาการพูดคุยเป็นไปด้วยความราบรื่นอีกทั้งยังได้มีการแลกเปลี่ยนรูปแบบการทำงานของทั้งสองหน่วยงานอีกด้วย

          จากการพูดคุยสิ่งที่เห็นตรงกันคือการทำงานด้านสุขภาวะโดยเฉพาะการแก้ปัญหาการบริโภคบุหรี่ของมุสลิมไทยนั้น จะต้องใช้เวลาและความอดทนสูง พยายามสร้างความเข้าใจให้กับผู้คนโดยเน้นประเด็นปัญหาที่เกี่ยวกับสุขภาพ อันตรายและการสูญเสียจากการสูบบุหรี่ พยายามสกัดนักสูบหน้าใหม่ไม่ให้เกิดขึ้น ตลอดจนหานวัฒกรรมใหม่ๆ เพื่อเป็นตัวช่วยให้คนที่ต้องการจะเลิกบุหรี่ ทั้งนี้ ยินดีที่จะทำงานร่วมกัน

          ทางมูลนิธิฯ ต้องขอขอบคุณทั้งสองท่านเป็นอย่างสูงที่ให้การต้อนรับและร่วมแลกเปลี่ยนในครั้งนี้

โครงการ : เลิกบุหรี่เริ่มที่บ้าน

แก้ไขล่าสุด : 26 มี.ค. 2564, เวลา 11:30


กิจกรรมอื่นๆ

มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย

ร่วมสร้างสังคมปลอดบุหรี่