เวทีการสร้างความร่วมมือชุมชนกับแกนนำเยาวชนร่วมกับผู้นำชุมชน

วันที่ 24 มกราคม 2562 นายสุรินทร์ เหมนุกูล รองประธานมูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทยพร้อมด้วย นายตอฮีตร์ สายสอิด ผู้รับผิดชอบโครงการร้านชำ ร้านน้ำชา ไร้ยาสูบ ลงพื้นที่จัดกิจกรรมเวทีทำความเข้าใจกับแกนนำเยาวชนร่วมกับผู้นำชุมชน มัสยิดอัลเกาษัร (กือดับแปะบุญ) ต.บาเจาะ อ.บาเจา จ.นราธิวาส ได้รับเกียรติจาก นายมากือตา เจ๊ะยิ ครูโรงเรียนบาเจาะ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องพิษและอันตรายจากควันบุหรี่มือสอง ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมเป็นอย่างดี เพราะคนในชุมชนหลายคนไม่รู้จักควันบุหรี่มือสอง และมีกิจกรรมการแบ่งกลุ่มทำ Work Shop เพื่อสร้างการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมไปถึงประเด็นทำอย่างไรให้ชุมชนเราปลอดควันบุหรี่

ทั้งนี้นายสุรินทร์ เหมนุกูล ได้มอบป้ายให้กับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 4 ร้าน เพื่อรณรงค์ “ร้านปลอดควันบุหรี่ ไม่ซื้อ ไม่ขาย ไม่สูบบุหรี่” อีกด้วย

กิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจจากคนในชุมชนเป็นอย่างดี มีผู้เข้าร่วมฯจำนวน 41 คน ซึ่งประกอบไปด้วย คณะกรรมการมัสยิด กลุ่มเยาวชนนอกระบบ เยาวชนนักเรียน ตัวแทนร้านค้า และกลุ่มมุสลีมะฮฺในชุมชน

โครงการ : ร้านชำร้านน้ำชาไร้ยาสูบ

แก้ไขล่าสุด : 13 ก.พ. 2562, เวลา 12:03


กิจกรรมอื่นๆ

มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย

ร่วมสร้างสังคมปลอดบุหรี่