ผู้นำครอบครัวที่ดี ต้องไม่ยุ่งเกี่ยวกับบุหรี่/ใบจาก

          วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา นายไฟซอล สะเหล็ม ผู้รับผิดชอบโครงการลดการพึ่งพิงยาสูบ ได้จัดเวทีสร้างความเข้าใจและเข้าถึงข้อมูลอันตราย ผลกระทบที่เกิดจากการพึ่งพิงยาสูบ ณ บ้านควนบ่อทอง ม.1 ต.ทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง จ.สตูล เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจถึงอันตรายของยาสูบ ของผู้สูบและผู้ที่อยู่ข้างเคียง โดยมีนายสราวุธ ลอยโนรี ตำแหน่งนักวิชาการอิสระ/ครูสอนศาสนา (เมาลานาฮาดิษ) เป็นวิทยากรในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 58 คน

          นายสราวุธ ได้กล่าวว่า ความศรัทธาของมนุษย์ต่อพระเจ้า จะทำให้มนุษย์นั้นห่างไกลจากสิ่งที่ไม่ดี หากคนหนึ่งคนใดปฏิบัติในสิ่งที่พระเจ้าไม่พึงประสงค์ แน่นอนความหายนะจะประสบแก่เขา ครอบครัวและสังคมที่เขาอยู่ เมื่อมองในสังคม ณ ปัจจุบัน การสูบบุหรี่/ใบจาก ถือเป็นเรื่องปกติ แต่ที่จริงแล้วไม่ใช่ การสูบบุหรี่/ใบจากนั้นเป็นการทำร้ายตนเองและคนรอบข้าง ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องห้ามชัดเจนตามบทบัญญัติอิสลาม ซึ่งเป้าหมายของการสูบนั้นเพื่อต้องการให้รู้สึก มึนเมา ถึงแม้ว่าจะไม่ออกอาการเมาเหมือนคนดื่มเหล้าก็ตาม เพราะแท้ที่จริงแล้วทุกสิ่งที่ทำให้มึนเมานั้นเป็นสิ่งที่ต้องห้าม (หะรอม)อย่างชัดเจน

          การสร้างต้นแบบที่ดีนั้นต้องเริ่มมาจากผู้นำในครอบครัว หากผู้นำในครอบครัวได้ทำหน้าที่ของตนเองในการอบรมสั่งสอนผู้ที่อยู่ภายใต้การดูแลของตนสิ่งที่ไม่ดีต่างๆ ก็ยากที่จะเกิดขึ้นกับคนในครอบครัวได้ ดังนั้นสิ่งสำคัญที่สุดในการสร้างครอบครัวให้ปลอดบุหรี่/ใบจาก คือ ผู้นำครอบครัวที่ดี ต้องไม่ยุ่งเกี่ยวกับบุหรี่/ใบจาก

          หลังจากวิทยากรบรรยาย ได้พูดคุยถึงประเด็นการหาพืชทดแทนที่จะปลูกทดแทนยาสูบ ซึ่งยังยึดตามข้อตกลงจากเวทีประชาคม นั่นก็คือ ปลูกกล้วยหอม ปลูกผักบนกระเบื้อง เน้นปลูกผักปลอดสารพิษ สร้างสุขภาพดี มีรายได้ ซึ่งทางชุมชนกำลังจะสร้างตลาดนัด เพื่อทำเป็นแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน ชาวบ้านสามารถนำสิ่งที่ปลูกมาขายได้โดยไม่เก็บค่าเช่าที่ ถือเป็นโอกาสดีที่จะได้นำเสนอชุมชน สู่การลดการพึ่งพิงยาสูบ และสร้างตลาดนัดปลอดยาสูบในอนาคต

โครงการ : ลดการพึ่งพิงยาสูบ

แก้ไขล่าสุด : 31 ก.ค. 2562, เวลา 13:42


กิจกรรมอื่นๆ

มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย

ร่วมสร้างสังคมปลอดบุหรี่