ร่วมด้วยช่วยกัน สร้างสรรค์ชุมชน ลดการพึ่งพิงยาสูบ บ้านท่าแพเหนือ(บ้านมุด)

วันที่ 8 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา ทางทีมงานโครงการลดการพึ่งพิงยาสูบ นำโดย นายไฟซอล สะเหล็ม ผู้รับผิดชอบโครงการลดการพึ่งพิงยาสูบ ลงพื้นที่พบปะแกนนำชุมชน ประกอบด้วย อิหม่าม คอเต็บ ผู้ใหญ่บ้าน ส.อบต. และผอ.โรงเรียนตาดีกา ชุมชนบ้านท่าแพเหนือ(บ้านมุด) ม.3 ถ.ท่าแพ-ซอย4 ต.ท่าแพ อ.ท่าแพ   จ.สตูล เพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการฯและเชิญชวนเข้าร่วมโครงการฯ

บ้านท่าแพเหนือ(บ้านมุด) มีครัวเรือนทั้งหมด 220 ครัวเรือน มีประชากรทั้งหมดประมาณ 920 คน ชาย 455 คน และหญิง 465 คน ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตร (ยางพารามปาล์ม) เป็นชุมชนที่มีกิจกรรมในชุมชนอยู่บ่อยครั้ง เคยเข้าร่วมโครงการมัสยิดสุขภาวะ สสส. ประมาณ 7-8 ปีที่ผ่านมา และเคยเข้าร่วมโครงการด้วยรักสามัคคี ด้วยวิถีคนบ้านมุด จัดโดย สสส. เป็นกิจกรรมเน้นสานสัมพันธ์สามัคคีในส่วนของกลุ่มเยาวชนก็เคยได้รับรางวัลเยาวชนระดับประเทศ มีธนาคารขยะในชุมชน และที่สำคัญมีผู้นำและทีมงานที่เป็นที่ยอมรับของคนในชุมชน เข้าถึงประชาชน

จากการสอบถามเกี่ยวกับการพึ่งพึงยาสูบในพื้นที่ มีครอบครัวที่ปลูกยาสูบ 1 ครัวเรือน ปลูกประมาณ 1000 ต้น

จากการพูดคุยในเบื้องต้น ทางพื้นที่มีความสนใจในโครงการฯ และยินดีเข้าร่วมโครงการ พร้อมที่จะมีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชนไปด้วยกัน

 

#มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย 
#เลิกบุหรี่เริ่มที่บ้าน
#เลิกบุหรี่บ้านละคน

โครงการ : ลดการพึ่งพิงยาสูบ

แก้ไขล่าสุด : 13 ก.พ. 2562, เวลา 16:03


กิจกรรมอื่นๆ

มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย

ร่วมสร้างสังคมปลอดบุหรี่