สารเคมีกว่า 7,000 ชนิด ในบุหรี่ มีประมาณ70 ชนิดที่เป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์

อันตรายจากการสูบบุหรี่ จากเว็บกระทรวงสาธารณสุขอิสราเอล

มะเร็งและโรคอื่น ๆ

บุหรี่มีสารต่างๆ ประมาณ 7,000 ชนิดซึ่งมีอันตรายประมาณ 350 ชนิดและประมาณ70 ชนิดเป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์ ควันบุหรี่เป็นอันตรายต่อทุกระบบของร่างกายและทุกๆ ปีมีการเผยแพร่งานวิจัยระยะยาวที่พิสูจน์ว่าการสูบบุหรี่ทำให้เกิดโรคต่างๆ เช่น มะเร็ง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคทางเดินหายใจ และอื่น ๆ ดังเช่น การได้รับควันบุหรี่มือสองนั้นเป็นสาเหตุที่ทำให้เจ็บป่วยรุนแรงถึงพิการและอาจถึงขั้นเสียชีวิต อย่างไรก็ตามการวิจัยเป็นเรื่องยากที่จะแยกและจะยืนยันหลักฐานว่าการสัมผัสสารควันบุหรี่มือสองเป็นเชื้อโรคเฉพาะราย ชื่อโรคที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเกี่ยวข้องกับการสูบบุหรี่เป็นข้อมูลสั้นๆ เมื่อเทียบกับโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่จริงๆ

การเสียชีวิตเนื่องจากการสูบบุหรี่

ทั่วโลกมีความเห็นร่วมกันอย่างชัดเจนว่า การสูบบุหรี่ทำให้ผู้สูบบุหรี่นั้นเสียชีวิตถึงหนึ่งในสามหรือถึงครึ่งหนึ่งของผู้สูบบุหรี่ และทำให้ชีวิตเขานั้นสั้นลงประมาน 10 ปี ในขณะที่ผู้สูบบุหรี่ทุกคนนั้นรู้ว่าเขาจะต้องป่วยและมีผลกระทบทางด้านคุณภาพชีวิตและครอบครัวของเขา การประเมินอัตราการเสียชีวิตทั่วโลกจากการสูบบุหรี่เท่ากับหกล้านคนทุกปี ซึ่งคิดเป็น 11% ของการเสียชีวิตทั้งหมดนั้นในกลุ่มผู้ชาย และ7% ของการเสียชีวิตทั้งหมดในกลุ่มผู้หญิง โดยเฉลี่ยแล้วนั่นหมายความว่าการสูบบุหรี่เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตหนึ่งในสิบของโลก และโดยรวมแล้ว เรากำลังพูดถึงการเสียชีวิตของผู้คนราว 100 ล้านคน จากการสูบบุหรี่ในช่วงศตวรรษที่ 20 อาจจะเพิ่มจำนวนผู้เสียชีวิตจากการสูบบุหรี่สูงถึง 1 พันล้านคน จนถึงสิ้นศตวรรษที่ 21 ส่วนใหญ่แล้วจะมาจากประเทศกำลังพัฒนา จากการประมาณการสำหรับอิสราเอลว่าการสูบบุหรี่เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตประมาณ 8,000 รายต่อปี โดยประมาณ700 คนไม่ได้สูบบุหรี่ แต่ได้สัมผัสกับควันบุหรี่มือสอง 

ค่าใช้จ่ายในการสูบบุหรี่

ค่าใช้จ่ายโดยตรงและทางอ้อมจากการสูบบุหรี่อยู่ที่ประมาณ 1.7 พันล้าน (สกุลเงินอิสราเอล) ต่อปี ต้นทุนทางอ้อมอื่น ๆ ที่เป็นผลมาจากการสูญเสียผลผลิตที่มาจากการสูญเสียความสามารถในการทำงานประเมินไว้ที่ 1.9 พันล้าน มูลค่าของการสูญเสียชีวิต (จากการคำนวณ) โดยเฉลี่ยประมาณ 10 ล้านต่อคน ในกลุ่มประเทศ OECD รวมเป็นประมาณ 8 พันล้าน ต่อปี รวมค่าใช้จ่ายทั้งทางตรงและทางอ้อมในการสูบบุหรี่ต่อเศรษฐกิจของอิสราเอลอยู่ที่ประมาณ 12.8 พันล้านต่อปี เป็นที่น่าสังเกตว่าในจำนวนนี้ครอบครัวในอิสราเอลในปี 2014 ใช้เงินมากกว่า 8.2 พันล้านในการซื้อยาสูบและผลิตภัณฑ์สำหรับสูบบุหรี่

แปลจากต้นฉบับภาษาอาหรับ

เว็บไซต์ www.health.gov.il


แก้ไขล่าสุด : 2 พ.ย. 2563, เวลา 14:07ข่าวอื่นๆ

มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย

ร่วมสร้างสังคมปลอดบุหรี่