ย้ำสถานศึกษา ระวังโรคหัด

แจ้งเตือนสถานการณ์การระบาดของโรคหัด แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดทั่วประเทศ เพื่อขอให้วางมาตรการรับมือกับการระบาดของโรคหัด สอดส่องและสังเกตอาการป่วยของนักเรียน ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนและผู้ปกครองรับทราบถึงการระบาดของโรคหัด

นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการกพฐ.) กล่าวว่า จากรายงานข่าวพบสถานการณ์การระบาดของโรคหัดในจังหวัดยะลาและปัตตานี มีเด็กเสียชีวิตแล้วจำนวน 5 ราย อยู่ในระหว่างการเฝ้าระวังและควบคุมโรคโดยกระทรวงสาธารณสุข โดยโรคหัดนับเป็นโรคที่สามารถติดต่อกันได้ผ่านการไอ จาม และพูดกันในระยะใกล้ชิด ซึ่งหากมีนักเรียนป่วยด้วยโรคหัดจะเป็นอุปสรรคต่อการเรียนและเป็นอันตรายต่อสุขภาพของนักเรียนในสถานศึกษาเป็นอย่างมาก

นายบุญรักษ์กล่าวต่อว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มีความห่วงใยในเรื่องดังกล่าว จึงส่งหนังสือแจ้งเตือนสถานการณ์การระบาดของโรคหัด แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดทั่วประเทศ เพื่อขอให้วางมาตรการรับมือกับการระบาดของโรคหัด สอดส่องและสังเกตอาการป่วยของนักเรียน ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนและผู้ปกครองรับทราบถึงการระบาดของโรคหัด รวมถึงให้ความร่วมมือกับหน่วยงานของทางราชการ และติดตามข้อมูลข่าวสารเสมอ ทั้งนี้ ให้รายงานกลับมายังสพฐ. หากพบนักเรียนเจ็บป่วยด้วยโรคหัด หรือเกิดการระบาดของโรคหัดในสถานศึกษา และแจ้งไปยังสำนักงานป้องกันควบคุมโรคในจังหวัดของท่าน หรือกรมควบคุมโรค สายด่วน 1422

ที่มา เว็บไซต์ สสส.
ภาพ แฟ้มภาพ


แก้ไขล่าสุด : 25 ต.ค. 2561, เวลา 23:25ข่าวอื่นๆ

มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย

ร่วมสร้างสังคมปลอดบุหรี่