Healthy Design by NON | นนท์ นอน น้อย พาคุยสาระเรื่องบุหรี่ กับ “บอมอกีตอ”

สาระเรื่องบุหรี่ กับ “บอมอกีตอ”

จากรายการ Healthy Design by NON ของช่อง นนท์ นอน น้อย

  1. ควันบุหรี่ทำให้เกิดการระคายเคืองตรงบริเวณทางเดินหายใจ ทำให้ปอดและทางเดินหายใจอักเสบ นาน ๆ เข้าจะทำให้บวมและมีเสมหะส่งผลให้เกิดการอุดตันในทางเดินหายใจได้
  2. ในบุหรี่มีสารอันตรายหลายชนิด ที่สำคัญในบุหรี่มีแอลกอฮอล์ (เมทิลแอลกอฮอล์) ทำให้เกิดผลเสียต่อร่างกายไม่ว่าจะเป็นกระเพาะ ลำไส้ รวมถึงสมอง
  3. ผลของการสูบบุหรี่ในระยะแรกจะระคายเคืองทางเดินหายใจ มีอาการไอ น้ำมูลไหล คนที่แพ้บุหรี่อาจอันตรายถึงชีวิต
  4. บุหรี่เปรียบเสมือนขยะที่อยู่ในร่างกายทำให้เกิดโรคถุงลมโป่งพอง (COPD) ทำให้เกิดเป็นโรคหอบได้
  5. บุหรี่มีสารก่อมะเร็งที่จะไปกระตุ้นให้เกิดมะเร็งปาก ทางเดินหายใจ ปอด หลอดลม หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร โพรงจมูกและโรคอื่น ๆ อีกมากมาย
  6. ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ประมาณร้อยละ 50 ผู้ชายอายุน้อยเสียชีวิตด้วยโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่
  7. บุหรี่มือสอง คือ ควันบุหรี่ที่ลอยอยู่ในบริเวณที่มีคนสูบบุหรี่แล้วเข้าสู่ร่างกายผู้ที่ไม่ได้สูบ เช่น อยู่ในอาคารเดียวกัน ห้องเดียวกัน อยู่ใกล้กัน อยู่ในวงล้อมเดียวกัน เป็นต้น ถึงแม้เราไม่ได้สูบแต่เราก็เสี่ยงต่อสุขภาพไม่ต่างกัน
  8. บุหรี่มือสาม คือ กลิ่นหรือสารตกค้างจากควันบุหรี่ทีตกอยู่ตามพื้น เกาะอยู่ตามเสื้อผ้า ตู้ โต๊ะ โซฟา ผ้าม่าน โดยเราไปสัมผัสหรือสูดดมกลิ่นเข้าไปจะส่งผลเสียต่อร่างกายได้เช่นกัน ซึ่งมักจะเกิดในเด็กและผู้สูงอายุ
  9. เด็กเล็กในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้มักเป็นโรคเยอะและร่างกายไม่ค่อยเจริญเติบโตรวมถึงระดับสติปัญญาที่มักจะด้อยกว่าพื้นที่อื่น สาเหตุส่วนหนึ่งเกิดจากคนรอบตัวสูบบุหรี่ ซึ่งโรคในเด็กที่พบมากที่สุด คือ โรคหอบ
  10. ในศาสนาอิสลามการบริโภคสิ่งต่าง ๆ ต้องดู 3 ประการ คือ 1. ฮาลาล 2. มีประโยชน์ 3. ไม่ฟุ่มเฟือย ซึ่งหากไม่มองประเด็นเรื่องบุหรี่ฮาลาลหรือไม่ ก็ยังพบว่าบุหรี่ไม่มีประโยชน์ใด ๆ และฟุ่มเฟือย ถ้าเลิกได้อยากให้เลิก

ให้ข้อมูลโดย นพ.มัซลัน ตะเระ (บอมอกีตอ)

คลิปต้นฉบับ

 


แก้ไขล่าสุด : 14 ก.พ. 2564, เวลา 22:05ข่าวอื่นๆ

มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย

ร่วมสร้างสังคมปลอดบุหรี่