โครงการเลิกบุหรี่เริ่มที่บ้าน ตำบลแค อ.จะนะ จ.สงขลา

นายตอฮีตร์ สายสอิด ผู้ประสานงานโครงการเลิกบุหรี่เริ่มที่บ้าน จ.สงขลา ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและให้กำลังใจเครือข่ายอาสาพาเลิกบุหรี่ตำบลแค อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา พร้อมทั้งได้ประชุมร่วมกับทีมอาสาสมัครฯ ณ วิทยาลัยทุ่งโพธิ์ ม.2 ต.แค อ.จะนะ จ.สงขลา เพื่อรับฟังผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคในการทำงาน

ผลการดำเนินกิจกรรมในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา นายอะหมัด หลีขาหรี ทีมอาสาสมัครพาเลิกบุหรี่ หมู่ที่ 2 กล่าวว่า "ที่ผ่านมาทีมอาสาสมัครฯ ได้เชิญชวนคนในชุมชน ออกมาร่วมทำกิจกรรมและชวนเลิกบุหรี่ แต่ก็ยังไม่ประสบความสำเร็จมากนัก เนื่องจากว่า บรรดาผู้สูบบุหรี่ทั้งหลาย ยังมองว่าการสูบบุหรี่เป็นเรื่องธรรมดา ยังไม่มีโทษที่เห็นได้ชัด แต่ทีมอาสาสมัครก็พยายามหาวิธีในการเชิญชวนให้ชาวบ้านเลิกบุหรี่ให้ได้ และที่ผ่านมามีผู้มาสมัครเข้าร่วมโครงการฯเพื่อเลิกบุหรี่ จำนวน 7 คน และสามารถเลิกบุหรี่ได้สำเร็จแล้ว 3 คน" คือ

  1. นายดลเลาะห์ เดเจะหวัง เลิกบุหรี่ 6 เดือน
  2. นายยูโส๊บ เนาว์ไพร เลิกบุหรี่ 6 เดือน
  3. นายอเนก ยุงพา เลิกบุหรี่ 9 เดือน

มีครอบครัวปลอดบุหรี่ จำนวน 2 ครอบครัว คือ ครอบครับ นายดลเลาะห์ เดเจะหวัง และครอบครัวนายนายอเนก ยุงพา

นายดลเลาะ เดเจะหวัง หรือ บังเลาะ อายุ 55 ปี อาชีพ เกษตรกรทำสวน เป็นอาสาสมัครพาเลิกบุหรี่ กล่าวว่า “ตนเองเริ่มสูบบุหรี่ตั้งแต่อายุ 18 ปี เพราะตอนนั้นเป็นวัยที่อยากรู้ อยากลอง จึงคิดอยากลองสูบบุหรี่ ทำให้ตัวเองติดบุหรี่ตั้งแต่นั้นมา คนในครอบครัว ภรรยาและลูกก็บอกให้เลิกสูบหรี่หลายครั้งแล้ว ตนเองก็นิ่งเฉย ในช่วงกลางปี 2560 ชุมชนบ้านแค ม.2 ต.แค อ.จะนะ จ.สงขลา ได้เข้าร่วมโครงการเลิกบุหรี่เริ่มที่บ้านกับ สสม. เป็นการเชิญชวนในคนชุมชนมาเป็นอาสาสมัครพาเลิกบุหรี่ เพื่อรณรงค์เชิญชวนคนในชุมชนให้ ลด ละ เลิกการสูบบุหรี่ ตัวเองคิดว่าเป็นโอกาสดีสำหรับตนที่จะเลิกบุหรี่ จึงสมัครเข้าร่วมโครงการและเป็นอาสาสมัครพาเลิกบุหรี่อีกด้วย

เมื่อก่อนผมสูบบุหรี่โรงงานวันละ 1 ซอง หลังจากเลิกสูบบุหรี่โรงงานก็หันมาสูบใบจาก – ยาเส้น ประมาณวันละ 15 – 20 มวน เวลาทำงานจะรู้สึกหายใจไม่คล่องและเหนื่อยง่าย สาเหตุที่ทำให้ผมเลิกสูบบุหรี่ คือ

1. คนในครอบครัว (ภรรยาและลูก) บอกให้เลิกสูบบุหรี่

2. เกรงใจเพื่อน เพราะเวลาไปนั่งกับเพื่อนๆ ไม่มีใครสูบบุหรี่

3. เกรงใจสถานที่ เพราะมีการติดป้ายห้ามสูบหรี่ตามสถานที่ต่างๆ

4.หลานป่วยเป็นภูมิแพ้ (โรคหอบ)

5.ใจผมอยากจะเลิก และอยากเป็นแบบอย่างที่ดี

ผมใช้รอมฏอนเพื่อเลิกบุหรี่ ผมตั้งใจว่ารอมฎอน ปี 2561นี้ผมจะเลิกบุหรี่และผมต้องทำได้ ผมเริ่มต้นจากวันแรกของเดือนรอมฎอนโดยการ “หักดิบ” ผมไม่จับ ไม่สูบ ตอนเลิกสูบบุหรี่ใหม่มีอาการเปี้ยวปากบ้าง ผมพยายามห้ามใจตัวเองไม่หันกลับไปสูบมันอีก และผมจะหลีกเลี่ยงพบปะกลุ่มเพื่อที่สูบบุหรี่เพราะถ้าผมนั่งร่วมกับกลุ่มเพื่อนที่สูบ ทำให้ผมได้รับกลิ่นควันบุหรี่ มันอาจจะทำให้ผมกลับไปสูบมันอีกครั้ง

ตอนนี้ผมเลิกบุหรี่ได้ 6 เดือนแล้ว (พ.ค. – ต.ค.61) การเลิกสูบบุหรี่ทำให้การหายใจของผมดีขึ้น (ปลอดโปร่ง) ไม่เหนื่อยง่าย กินข้าวได้เยอะขึ้น น้ำหนักเพิ่มขึ้นและคนในครอบครัวผมดีใจมากที่ผมสามารถเลิกบุหรี่ได้ และที่สำคัญหลานของผมหายจากโรคภูมิแพ้ (โรคหอบ) ”นอกจากนี้ทีมอาสาสมัคร หมู่ที่ 2 ยังได้วางแผนการทำงานใน 2562 คือ การต่อยอดโครงการฯ โดยการสร้างกลุ่มแกนนำสตรี ผู้นำชุมชน และเยาวชนในชุมชน ร่วมกันขับเคลื่อนกิจกรรมชวนคนเลิกบุหรี่ โดยใช้ทีมอาสาสมัครพาเลิกบุหรี่เป็นแกนนำในการขับเคลื่อนกิจกรรม ซึ่งตอนนี้อยู่ในช่วงการร่างแผนการทำงาน

นายกลอม ดำแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน ม.7 ทีมอาสาฯ กล่าวว่าที่ผ่านมาทีมอาสาสมัครฯ ม.7 ได้ลงพื้นที่พบปะ เชิญชวนชาวบ้านเลิกบุหรี่ มีคนสนใจเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 9 คน และสามารถเลิกบุหรี่เพิ่มได้อีก จำนวน 3 คน (เดิม 2 คน) รวม 5 คน ได้แก่

  1. นายชัยยงค์ รัตฉวี เลิกบุหรี่ 1 ปี
  2. นายวัยชัย ชัยหนู เลิกบุหรี่ 8 เดือน
  3. นายเฉิม ชัยหนู เลิกบุหรี่ 6 เดือน

มีครอบครัวปลอดบุหรี่ 3 จำนวน คือ

  1. ครอบครัวนายภาณุพงศ์ หมินสะแล๊ะ
  2. ครอบครัวนายเจะปิ หมินแสละ
  3. ครอบครัวนายชัยยงค์ รัตฉวี

กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นในวันที่ 27 ตุลาคม 2561 ทั้งนี้ 2 ชุมชน จะจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้เรื่องพิษภัยบุหรี่ โดยการเสวนาจากบุคคลตัวอย่างที่เลิกบุหรี่ได้สำเร็จในชุมชนพร้อมทั้งมอบประกาศณียบัตรแก่ ผู้ที่เลิกบุหรี่ได้สำเร็จและครอบครัวต้นแบบ(เลิกบุหรี่)เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ในวันเสาร์ ที่ 17 พฤศจิกายน 2561 นี้

โครงการ : เลิกบุหรี่เริ่มที่บ้าน

แก้ไขล่าสุด : 4 พ.ย. 2561, เวลา 21:00


กิจกรรมอื่นๆ

มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย

ร่วมสร้างสังคมปลอดบุหรี่