ขยะจากก้นบุหรี่

การสูบบุหรี่นอกจากจะทำให้เกิดโรคร้ายต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น โรคมะเร็ง ถุงลมโป่งพอง ฯลฯ ยังเป็นการเพิ่มขยะพิษจากซองบุหรี่และก้นบุหรี่ที่พบจำนวนมากในขณะนี้ เป็นปัญหาขยะในสภาพแวดล้อมที่ใหญ่ที่สุดในโลก

การสูบบุหรี่นอกจากจะทำร้ายตัวเองแล้ว ยังทำร้ายคนรอบข้าง อย่างที่เรารู้จักกันในเรื่องของนักสูบมือสองแล้ว การสูบบุหรี่ยังทำร้ายโลก ซึ่งหมายถความว่า อันตรายจาการสูบบุหรี่นั้นจะตกทอดไปถึงชั่วลูกชั่วหลาน

เพราะการสูบบุหรี่นอกจากจะทำให้เกิดโรคร้ายต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น โรคมะเร็ง ถุงลมโป่งพอง ไขมันในเส้นเลือดแล้ว การสูบบุหรี่ยังเป็นการเพิ่มขยะพิษอีกเป็นจำนวนมาก เพราะซองบุหรี่และก้นบุหรี่ที่พบจำนวนมากในขณะนี้ เป็นปัญหาขยะในสภาพแวดล้อมที่ใหญ่ที่สุดในโลก จากการสำรวจพบว่าในแต่ละปีมีก้นบุหรี่กว่า 5 ล้านชิ้นทั่วโลก มีน้ำหนักรวมกันถึง 845,000 ตัน ข้อมูลจาก 91 ประเทศที่มีชายทะเลและชายหาด ในปี พ.ศ. 2546 พบว่า ขยะที่เกิดจากบุหรี่อันประกอบด้วยซองและก้นบุหรี่มีปริมาณหนึ่งในสามของขยะทั้งหมดของชายทะเลและชายหาด ในท้องถนน หรือตามเมืองใหญ่ เฉพาะประเทศไทยในแต่ละวันมีก้นบุหรี่เกิดขึ้นกว่า 100 ล้านชิ้น ตกค้างอยู่ในที่ต่างๆ

เพราะขณะจากก้นบุหรี่เหล่านี้ถูกทิ้งตามข้างถนนอาจเป็นขยะที่อุดตันทางระบายน้ำ ก่อปัญหาน้ำท่วมขัง หรืออาจถูกน้ำพัดพาลงคูคลอง จนลงสู่ทะเล อาจจะถูกกลืนกินโดยนก และปลา มีการพบก้นบุหรี่ในท้องปลา ในท้องวาฬ นก และสัตว์ทะเลอื่นๆ ก้นบุหรี่เหล่านี้จะไปปิดกั้นระบบย่อยอาหารและสัตว์จะดูดซึมเอาสารพิษเข้าสู่ร่างกาย และยังก่อให้เกิดสารเคมี เช่น แคดเมียม ตะกั่ว และสารหนูตกค้างในพื้นดิน และน้ำ ปนเปื้อนไปกับห่วงโซ่อาหาร เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม ถ้าคนเรากินเนื้อสัตว์ที่ปนเปื้อนสารพิษเหล่านี้ คงไม่ต้องบอกว่าจะเกิดอะไรขึ้น

ก้นบุหรี่เหล่านี้ทำด้วยเซลลูโลสอะซิเตท ซึ่งเป็นพลาสติกชนิดหนึ่งที่ต้องใช้เวลาย่อยสลาย 10 ถึง 15 ปี ในสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

การสูบบุหรี่ยังเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน มีรายงานระบุว่า การสูบบุหรี่เป็นสาเหตุของการเกิดไฟไหม้ร้อยละ 10 ของไฟไหม้ทั่วโลก ทำให้มีผู้เสียชีวิต 3 แสนคน ทำให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์เพิ่มขึ้น สร้างความเสียหายให้ทรัพย์สินเท่ากับสองหมื่นเจ็ดพันล้านดอลลาร์ มีรายงานระบุว่าที่ออสเตรเลีย สาเหตุของไฟไหม้กว่า 4,500 ครั้งในแต่ละปีเกิดจากบุหรี่

สุขสาระ-กันยายน 2553

Tags : all บุหรี่ สิ่งแวดล้อม

แก้ไขล่าสุด : 6 ก.พ. 2562, เวลา 23:40


บทความอื่นๆ

มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย

ร่วมสร้างสังคมปลอดบุหรี่