กิจกรรม "สร้างสรรค์สังคมปลอดบุหรี่ด้วยลูกหลานตาดีกา" ตาดีกาอิยะอุลูมุดดีน จ.นราธิวาส

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564 ทีมสัญจรเด็กตาดีกาพาเลิกบุหรี่ มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย สสม. ลงพื้นที่จัดโครงการเด็กตาดีกาพาเลิกบุหรี่ เพื่อสร้างองค์ความรู้ ความตระหนักถึงพิษภัยของบุหรี่ โดยเฉพาะบุหรี่มือสอง และมือสาม ที่สัมผัสกับนักเรียยนและคนในครอบครัว โดยมีความคาดหวังให้เด็กๆ เป็นสื่อกลางนำความรู้และทักษะที่ได้ไปสร้างความเข้าใจกับคนในครอบครัวโดยเฉพาะคนที่สูบบุหรี่ จนสามารถสร้างและใช้มาตรการต่างๆ จนนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคบุหรี่หรือเลิกบุหรี่ได้ในที่สุด

ณ ตาดีกาอิยะอุลูมุดดีน ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส โดยในกิจกรรมครั้งนี้ทางทีมงานจัดกิจกรรมได้มีมาตรการการป้องกันเชื้อโควิด-19 โดยมีการล้างมือและแจกหน้ากากอนามัยให้เด็กเข้าร่วมในครั้งนี้ ในส่วนกิจกรรมนั้นได้รับการตอบรับจากทางตาดีกาและเด็กไปเข้าร่วมเป็นอย่างดี ทั้งสนุกสนานและได้ความรู้เกี่ยวกับโทษภัยของบุหรี่

มูลนิธิฯขอขอบคุณคณะครู นักเรียน โรงเรียนตาดีกาตาดีกาอิยะอุลูมุดดีนเป็นอย่างยิ่งที่อนุญาติให้ทีมงานสัญจรเด็กตาดีกาพาเลิกบุหรี่ไปจัดกิจกรรมเพิ่มเสริมมทักษะและความรู้ในครั้งนี้

#เลิกบุหรี่บ้านละคน

#มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย

#สสม.

โครงการ : เด็กตาดีกาพาเลิกบุหรี่

แก้ไขล่าสุด : 1 มี.ค. 2564, เวลา 12:33


กิจกรรมอื่นๆ

มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย

ร่วมสร้างสังคมปลอดบุหรี่