บทความ

คลังความรู้ด้านสุขภาพ และสื่อต่างๆ

บทความ

...
Card image cap
บุหรี่ผลาญเงินทั่่วโลก

ผลการศึกษาของผู้เชี่ยวชาญจากองค์การอนามัยโลก (WHO) และสมาคมมะเร็งอเมริกัน ระบุว่า การสูบบุหรี่ทั่วโลกเมื่อปี 2555 ได้ผลาญเงินไปกว่า 49.28 ล้านล้านบาท

มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย

ร่วมสร้างสังคมปลอดบุหรี่